Brennverdi

Brennverdien i ved varierer med treslagenes egenvekt og fuktighet. Egenvekten som er oppgitt nedenfor er den såkalte basisegenvekten. Dette er trevirkets vekt eller masse i absolutt tørr tilstan delt på trevirkets volum i rå tilstand. Når ved tørkes i friluft, får den som . Målt etter volum har kristtorn høyest egenvekt og brennverdi , etterfulgt av barlin bøk, eik, ask og og rogn.

Kristtorn (Ilex aquifolium) har begrensa utbredelse i Norge og finnes langs kysten fra Telemark til Møre og Romsdal.

Dette er et eviggrønt lauvtre som ofte vokser i skygge under andre trær. Noe stort volum får dette . Skrevet av: Tore Filbakk, Petter H. Heyerdahl (NMBU) og Simen Gjølsjø. Det brukes tre ulike enheter for brennverdi : Øvre brennverdi , nedre brennverdi og effektiv brennverdi. Ved Skog og landskap har vi foretatt målinger av tetthet hos ulike treslag.

Resultatene viste at kristtorn, agnbøk og barlind har høyest brennverdi. Den tidligere oppfatningen om at rogn lå godt an på denne lista er ikke riktig. Trevirket er hentet fra forskjellige steder i Norge.

ENERGIINNHOLD I BRENSEL (Effektiv brennverdi ). Du har kanskje hørt før at Rogn er den tresorten som brenner best, men det stemmer altså ikke. Det er Kristtorn som går helt til topps, med høyest egenvekt og brennverdi. Bjørk – Bjørk brukes ofte i den åpne peisen, ettersom det ikke slår så mye gnister (tørr ved). Bjørken er et vakkert treslag og brenner med vakre, blåaktige flammer og lukter godt.

Kjøper du ferdig ved på et byggvarehus eller en bensinstasjon kommer du som regel hjem med enten bjørk eller furu i sekken. Oddbjøn er inne på det samme. Følgelig er tunge treslag best.

Og da bruker man mye energi ti å fordampe mye vann som ikke burde . Vi må vite det for å kunne beregne pris pr. Beregn brennverdien til butanol C4H9OH (en alkohol med C-C, C-H, C-O og O-H-bånd). Tala nedenfor er berekna ut frå ein fastkubikkmeter ve uten reduksjon for verknadsgraden til ovnen: . NAMSOS: Første bud er selvfølgelig at veden du fyrer med er tørr.

Det vil si at fuktigheten ligger rundt prosent. De ulike treslagene gir varierende varmeeffekt. Noen treslag er porøse og lette, mens andre er massive og tunge. Som du kan se av disse eksemplene på pris og brennverdi , er det mer lønnsomt å fyre med furu og eik, enn med bjørk eller ask.

Vi understreker at dette bygger på de priseksemplene som vi har funnet. Dette vil kunne endre seg med hvilke produkter og priser du har for hånden.

Artikkelen ble første gang . Forskjellen er stor mellom de forkjellige treslagene. Tallene nedenfor er beregnet ut fra en fastkubikkmeter ve uten reduksjon for . All ved har samme brennverdi per kilo. Det betyr at harde, tunge treslag har større brennverdi per volumenhet.

Jo høyere tetthet (densitet), jo høyere brennverdi. Oppbygginga av veden er forskjellig hos de .