Brønnbåt

En brønnbåt eller kvase er en betegnelse for et spesialfartøy for transport av levende fisk (hovedsakelig laks og ørret) over lengre avstander. Særlig gjelder dette behandling mot parasitter (lakselus, AGD), størrelsessortering og telling av fisk. Salang Laks, Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm henter brønnbåt fra Bømlo Brønnbåtservice.

Behov for økt fraktekapasitet er grunnen til investeringen. Det skriver Folkebladet. Salget har en prislapp på .

Verksted er spesialisert på utvikling av moderne brønnbåter. Miljø, dyrevelfer kvalitet og kostnadseffektivitet er viktige hensyn. Selskapet er et lokalt samarbeid mellom Salaks AS, Gratanglaks og Kleiva fiskefarm AS. Selskapet har to brønnbåter og holder til på Engenes i Ibestad kommune.

Brønnbåten blir 1meter lang og meter bre og blir ifølge Havyard verdens største brønnbåt. Skipet som får navnet Ronja Storm får plass til 7. I tillegg skal båten kunne ta med seg 5. Fisken er trolig blitt kvalt etter brudd i oksygentilførsel til de lukkede tankene, melder iLaks.

Aslak Berge og Stian Olsen. VEILEDER FOR TRANSPORTØRER AV LEVENDE FISK I BRØNNBÅT. Transport av fisk utgjør en betydelig dyrevelferds- og smitterisiko. Smitte kan overføres mellom fisken som transporteres og fisk i sjø (villfisk og oppdrettsfisk).

Avlusning av laks i brønnbåt har sine utfordringer. Denne oversikten gir ikke et korrekt bilde av hvor mange brønnbåter verftene totalt har bygget. Totalt har organisasjonen Kystrederiene brønnbåter som medlemmer, med en samlet bruttotonnasje på . Mange brønnbåter bruker svært mye av sin tid på å drive med sortering, telling og lusebehandling, med blant annet hydrogenperoksid og ferskvann. Nye båter, som for eksempel Gåsø Jarl, som ble levert i januar, er utstyrt med Thermolicer. Dette er et helt nytt design og spesielt tilpasset rederiets sirkulasjonsprinsipp med sideveis sirkulasjon i lasterommene og lukket transport.

Skrog til nybygget vil bli bygget i utlandet og vil komme til vårt verft på høsten neste år . Fjordlaks Aqua har lagt inn bestilling på bygging av en brønnbåt som skal utrustes ved Aukra-verftet til Vard. Nytt rekordår for Sølvtrans: Døyper ny brønnbåt og gir éin million til Kreftforeninga. Sølvtrans inviterer til skipsdåp i samband med sykkel-VM i Bergen laurdag. Reiarlaget kan sjå tilbake på eit nytt rekordår.

Veiledere avlusing i brønnbåt. Tidligere ble brønnbåter sett på som fartøy som transporterte levende fisk fra a til b, men moderne brønnbåter som Ronia Diamond kan utføre en rekke avanserte prosesser utover dette. Brønnbåt , kvase, fartøy for transport av levende fisk.

De blå linjene viser brønnbåt aktivitet inneværende uke. Den oransje linjen er en spesifikk brønnbåt sin aktivitet denne uken. Med denne oversikten blir det lettere for oppdrettere og interessenter å ha oversikten på potensielle smitteveier om sykdom skulle eksempelvis sykdom oppstå .