Coregonus lavaretus

Utsatt sik finnes andre steder, som i Bymarka i Trondheim. Siken hadde tidligere ikke ry på seg for å være en matfisk, men har i senere år både blitt oppdaget for sine kvaliteter, og har blitt mer. It is the type species of its genus Coregonus. Size varies greatly from one population to another.

Bufret Lignende Oversett denne siden Europe: Native to Lake Bourget (France) and Geneva (Switzerlan France). Appearance: The whitefishes in general vary considerably in body .

Størrelsen varierer mye mellom bestandene. Beskrivelse: Sikene varierer generelt mye i kropps- og hodeform. De har i mange år bydd på problemer for vitenskapsfolkene som . The lavaret varies from olive-green to light brownish-grey, with silver sides and a white underside. Taxonomic Notes: At some time, the name C. Eurasian coregonids (and many North American ones).

Its use is now restricted to the present species. Editio decima, reformata.

Laurentius Salvius: Holmiae. K(1), Bernatchez L, Naesje TF, Himberg KJ, Hindar K. Author information: (1)Norwegian Institute for Nature Research (NINA) . Superorder Protacanthopterygii. Size, Weight, and Age Range. A taxonomic species within the family Salmonidae – the common whitefish or European whitefish. Some authorities advocate restricting the use of this species name to the whitefish of Lake Bourget and Lake Aiguebelette in France and the now extinct population . Sikens systematikk er svært omdiskutert.

Enkelte forskere har hevdet at det egentlig er snakk om nesten 1forskjellige arter, mens andre opererer med mindre enn 10. De fleste tolker siken som en art med store variasjoner mellom populasjonene. Vannprogrammet vil bruke den siste tolkningen inntil systematikken er . Also known as a gwynia powan or shelly, the common whitefish is a member of the salmon family. It has a silver coloured streamlined body and darker coloured fins.

Det er en relikt fisk som har kommet til oss fra istiden. Det er et veldig mange arter av sikfisk, som er ganske vanskelig å klassifisere. Til og med i et enkelt reservoar kan man noen ganger telle til eller flere arter.

Ulike typer av sik er lett krysses. Coregonus lavaretus has a small mouth and a protruding upper jaw.

Aquaculture International 95–102. Siian kasvatus ruokakalaksi . Estimation of prey consumed by European whitefish is essential for the prediction of top down effects in the pelagic zone. Whitefish is known to feed selectively on cladocerans.