Darwins evolusjonsteori

En teori der arter endrer seg og oppstår som en konsekvens av naturlig utvalg plasserte ikke nødvendigvis mennesket i en særstilling i naturen. Selve endringsprosessen kalles for evolusjon. Forskerne er enige om at naturlig utvalg er den viktigste mekanismen som forårsaker evolusjonære endringer.

Det hersker i dag ingen tvil . Den farlige evolusjonsteorien. At mennesket er et resultat av naturlige prosesser faller en del meget tungt for brystet.

Alt liv henger sammen, alt har et felles opphav. Så hvordan hadde livet kommet dit det er i dag? Forskerne mener at tilgang på leverom har gjort det mulig for artene å . Evolusjon er ikke annet enn arv med modifikasjon. Er historien om Adam og Eva sann, eller kommer menneskene fra noen mus som overlevde. Neste år vil det være 1år siden utgivelsen av Artenes opprinnelse.

Det finnes nok flere forklaringer på dette. Grunnen til at finkene har vært .

Legestudium og teologi synes han var av . Artikkelen, som har tittelen Fossilene lyver ikke og er datert 22. Darwin , evolusjon og Galápagosøyene. I boken står det hvordan arter utvikler seg over flere generasjoner . Den høyt anerkjente fysikeren Lord Kelvin beregnet jordens alder ut fra samme prinsipp som Buffon. En naturvitenskapelig revolusjon var imidlertid i . Siste utgave av New Scientist har som forsideoppslag Forget genes – The surprising power of the other side of evolution. Det er en utpreget rasjonalistisk tilnærming som, etter mine begreper, er i strid med det religiøse.

For dager siden – Teorien om artenes evolusjon har gjennomgått mange forandringer. Undersøkelsen av fossiler hadde allerede overbevist mange vitenskapsmenn om at artene hadde utviklet seg fra sin opprinnelse. Målgruppen var kreasjonister, spesielt adventister. Ambisjonen var å gi en bedre beskrivelse av evolusjonsteorien enn det den jevne adventist fikk høre av sine pastorer.

Lamarck forestilte seg at artene . Her gjorde han noen av de viktigste observasjonene i grunnlaget av hans evolusjonsteori. Under en slik kamp vil de individene som har best evne til å utnytte ressursene være i bedre stand til å overleve og få .