Database normalisering

Normalisering (av databaser) er en teknikk for å designe tabeller i relasjonsdatabaser slik at man minimerer duplisering av informasjon. Hvis samme informasjon lagres på flere ulike steder i en tabell, risikerer man at en endring fører til at databasen blir inkonsistent når noe endres. Hvis for eksempel en persons adresse er . Bufret Lignende Hva er normalisering ? Normalisering er en prosess en samling data må gjennom for å bli en god database eller en god datamodell.

Med en god database menes her en samling tabeller som er godt strukturert slik at man i minst mulig grad dupliserer data.

Prosessen starter med et avgrenset, definert kaos og ender opp som . Denne introduksjonen til normalisering har som mål å vise prosessen fra universalrelasjonen til 3. For enkelthelt skyld vil jeg bruke et eksempel som jeg har vist tidligere, nemlig pasientregisteret. Primærnøkler er merket med grønt . Vi modellerer data, slik at de gir oss best mulie informasjon ut fra konteksten. A er et nøkkelattributt. Timeliste(ansattnr,uke, år, navn, timer).

Forrige gang lærte vi det mest grunnleggende om databaser.

X er en supernøkkel i R. Nå skal vi sette opp databasene på best mulig måte. Resymé: Denne leksjonen viser et eksempel på normalisering av en liten database. Metode for å kontrollere strukturen på relasjonsdatabasen før den implementeres.

Mål: unngå redundans og problemer med anomalier. Utgangspunkt: normalformer. I denne artikel beskrives den metode, der bruges til at normalisere databasen, og der gives flere alternative normaliseringsformer. Du får forklaret principperne for databaser, så du bedre kan forstå disse, og du kan følge de trin, der er angivet i artiklen.

Normalisering af en database , er en teknik som sikrer at rettelser i databasen, kan foretages med mindst muligt indflydelse på det oprindelige system. Man skal begrænse sin normalisering til de normalformer. Datamaskin databaser er overalt, fra de som brukes av bankene til å spore kundekontoer de som brukes av nettsteder for å lagre innholdet. Normalisere en database betyr å designe databasen strukturen til å lagre data på en logisk og tilhørende måte. Databaser fungerer best når de er laget godt.

En database management system er en samling av programvare som gjør det mulig for brukere å definere, opprette og vedlikeholde en database. Definere en database innebærer å angi begrensninger for data som er lagret i databasen, og normalisering er en logisk utforming metode som minimerer dupliserte , eller . Normalisering kan altså oppfattes som en prosess som leder fram mot mer hensiktsmessige tabeller i forhold til det systemet som skal betjenes. Men selv om vi makter å få alle tabellene i en database på BC- normalform, kan den framdeles ha uhensiktsmessige tabeller. For å fange opp slike situasjoner, er det også foreslått .

Jeg har netop lavet min første normalisering, og jeg vil høre om I vil tjekke den for mig. Jeg forstår ikke helt din side. Det er som sagt helt nyt for mig. En normalisert database har ikke dobbeltlagring internt i databasen.

Dette letter oppgaver som vedlikehol og er også med på å heve kvaliteten på dataene som er lagret. Hvis en gitt kunde eksempelvis er oppført flere . Noen definisjoner fra normaliseringsteorien. Funksjonell avhengighet. Full funksjonell avhengighet. Problem med normalisering brukar man få om man i stället försöker pussla ihop tabeller redan från början.

Därför slipper man många normaliseringsproblem om man börjar med att rita ett ER-diagram. De problem som ändå uppstår kan man ofta hantera om man följer den enkla grundregeln om en typ av sak per tabell, och .