Dekningsbidrag okser

Produksjonsinntekter pr okse. DB pr okse uten tilskudd. Dekningsbidrag NRF- okse med ulik slaktealder. Innkjøpte NRF til slakt. Ved fôring av slakteokser er det naturlig å dele inn produksjonen i tre perioder: Den første perioden er kalveperioden fra fødsel til ca.

NRF- kalver og til 6-måneder for ammekalver. Se temaarket “Kalveoppdrett i storfekjøttproduksjonen”). Den andre perioden er fra ca. Best ved lav slaktealder, dårligst ved høy slaktealder.

Det er dette som skal betale de faste kostnadene (bygninger, forsikring, strøm, lønn til stakkaren som flir skiten unna rævhølet på oksene for å sitere Oluf). Kun oksedrift innlegg 6. Ta over gard innlegg 4. Flere resultater fra gardsdrift. Fôring av okser og slakteklasser – PDF docplayer. Hvordan-lykkes-foring-av-okser-og-slakteklasser.

Best mulig økonomisk resultat i gardsdrifta ut fra gardens ressurser. Men vurdêr arbeidsmengde og kapitalbehov i tillegg. Hvor lang kalvingsperioden blir styres av hvor lang inseminringsperiode man har og hvor lenge dyra går med okse. Inseminering gir en mulighet til å velge riktig okse til riktig ku og man vil få avlsframgang i egen besetning. Framfôring av okser (?).

Britisk rase (Skottland). I kryssing med NRF: 9ingen kalvingsvansker. Kalvedødeligheten i Norge ligger på. I hovedsak skyldes det virus- sykdommer som gir diare og lungebetennelse. Det går alltid en okse sammen med de kyrne som dier.

På den måten reduserer jeg kalvingsintervallet. Ihvert fall i første omgang. Drømmen er å skape et heltidsbruk. Kanskje starter de med ammeku eller sau når tida er moden. Tankene om framtidig produksjon er der, men først skal gårdslivet testes ut med oppfôring av okser.

Planen er å kjøpe inn NRF-oksekalver ved tre måneders alder og slakte dem ut . Tveit rekneskapslag har også sett på økonomien i framfôring av okser. Dette er den fjerde utgaven av standard regionale dekningsbidragskalkyler for Østlandets and- re bygder. Samtidig med denne utgaven, lages det et hefte for Østlandets flatbygder som om- fatter flere kalkyler med grønnsaker, bær og frukt som ikke er aktuelle i de nordlige og høye- religgende andre bygdene.

Det gir en betydelig økning i dekningsbidrag ved slaktene du fôrer fram. Ei kvige noe mindre, men uansett . I tabellen nedenfor finner du dekningsbidrag for en konvensjonell besetning med ammekyr som legges om til økologisk drift. I det konvensjonelle eksempelet fôres okse – og kvigekalver frem til slakt.

Kvigene som skal settes på er i utmark. I de økologiske alternativene kastreres oksekalvene,. Viktige vurderinger ved driftsplan. Hva er realistisk å oppnå? Allround okse som passer hele besetningen?

Avlsplan for besetningen. Plukke okser med ønskede egenskaper. Storfèkjøtet opplevde ein noko meir moderat vekst, dekningsbidrag pr. Konkurransedyktig kjøtt fra melkebruket.