Disseksjon av torsk

Til serie Se video på. NTNU openVideo 2: laget av Multimediesenteret, NTNU av og for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet. Torsken la vi på avispapiret og lagte en skisse av fisken uåpnet og satte navn på de ulike kroppsdelene.

Deretter undersøkte vi innsiden av munnen og fant tennene. Etter av vi hadde studert innsiden av munnen skar vi forsiktig over gjelleforbindelsen på buksiden, og fant hjertet. Vi åpnet torsken langs .

Gjennom dette forsøket skal du bli bedre kjent med anatomien hos fisk. Ved disseksjon skal du undersøke hvor de ulike organene er plassert i forhold til hverandre. I tillegg skal det legges vekt på funksjonene til de ulike organene.

Sammenlign fiskens organer med tilsvarende organer . Samarbeidet med: Christin, Malin, Camilla G og Hanne B. Finne ut hvordan den fungerte, for eksempel hvilke deler av kroppen som reagerte på forskjellige deler av hjernen. Bli kjent med fiskens organer. Rapporten er fra et forsøk om disseksjon av torsk i Biologi 1. Inneholder utdypende resultater og beskrivelser trinn for trinn av disseksjonen.

I dette forsøket beskriver vi hvordan du kan studere oppbygningen av fiskens luktorgan og hjerne, aldersbestemmelse, motstrømsprinsippet i gjellene og kjønnsceller hos fisk. Derfor er otolitter svært spennende også for havforskerne. Denne otolitten viser at vår torsk var år da . See more popular or the latest prezis. Undervisningsopplegget handler om de nødvendige faktorene involvert i oppdrett av torsk.

Elevene får studere ulike livsstadier av torsk , i levende live, i lupe og ved disseksjon. Startfôret for torskelarvene, dyreplankton, kan også studeres. I tillegg har utstillinga animasjoner, og torsk som prater.

Disseksjon av øye – FORSØK I BIOLOGI. Medby oppvekstsenter travelt opptatt med å dissekere torsk , og tilberede mølje. CYP1A aktivitet (EROD) enn torsk fra ytre Oslofjord.

Det viser torsk i indre. Oslofjord opplever jevn eksponering for stoffer som PAHer og PCBer som kan indusere. Muskelvev er lett å dissekere ombord en båt og det er mye vev tilgjengelig hvilket gjør det egnet til feltstudier . Gjennom disseksjon av torsk vil vi utforske hvor maten den spiser blir av.

I denne delen vil barna både få erfaring med . Akvaristen avslutter seansen med disseksjon av torsk hvor elevene får se, lukte og ta på fiskens øye, lever og hjerte. Der akvaristen slipper, fortsetter Klippfiskakademiet.