Drektighet gris

Drektighet er et uttrykk som er synonymt med svangerskap hos pattedyr. Dyr som blir gravide kalles gjerne drektige. Drektighetstiden (svangerskapet) beskriver tidsrommet mellom eggcellenes befruktning og avkommets fødsel. Drektighetsperioden inngår således i metøstrus (den såkalte etterbrunsten), som dessuten også . Grisen brukar trynet til å rota i jorda for å finna mat når den får gå ute. Den leitar etter røter, nøtter og sopp.

Grisar som ikkje går ute, et for det meste kraftfór, men tek og gjerne gras, surfór og halm. Den får 8-ungar om gongen. Den går drektig i 1dager, og i økologisk produksjon er det krav om at smågrisene skal gå med mora i minst dager før de skilles. Dette kaller vi avvenning, siden smågrisene vennes av med å ete morsmjølk.

Antall avvente smågriser per . Svangerskap hos pattedyr, omfatter fosterutviklingen fra eggets befruktning til fødselen. Denne tidsperioden kalles drektighetstiden. Den kan variere betydelig etter dyrearten og er som regel kort hos små arter, lang hos store. Elefanten er drektig i knapt to år.

Ny forskning kan kanskje avsløre hva som gjør den tykkhudede kjempen i stand til å gjennomføre dette maratonsvangerskapet, som gir hjernen mer tid til å utvikle seg og hjelper kroppen til å . Purka har evne til å vise brunst med tre ukers intervaller dersom den ikke blir paret og blir drektig. Reguleringen av reproduksjonen er meget komplisert, men samtidig fascinerende. Det er et fint samspill mellom ytre og indre faktorer.

Både nervesystemet og mange forskjellige organer er involvert, og det er . Drøvtyggere svelger fôret fort, gulper det opp og tygger og svelger en gang til. Hvilket av disse dyra er drøvtygger? Når hunndyr har unger i magen er de drektige.

Hvor lenge er ei geit drektig ? Ei purke får som regel et kull med 8-grisunger to ganger i året. Spæl går noe kortere ti 1- 1dager, og som oftest er det slik at jo flere foster ei søye bærer på jo kortere er drektigheten. Når søya nærmer seg fødsel har hun satt jur og fått melk i juret. Videre hovner kjønnsleppene opp, søya får innsunkne flanker og slakkere bekkenbån og en del søyer slimer.

Små grupper med korte eteskiller. Innredning i drektighet og rekrutteringsavdeling. Våre løsninger gir deg en effektiv avdeling. Click to enlarge image Bedekningsavdeling-188. I forbindelse med endringene av forskriften ble det også bestemt at gris skal ha tilgang på rotemateriale og at drektige ungpurker, purker og råner skal ha grovfôr.

Det er innført forbud mot klipping av tenner på smågris. Ved brunstsynkronisering og brunstfremkallelse er det viktig å forsikre seg om at dyret ikke allerede er drektig. Ved behandling av drektige purker tidligere enn dager før forventet nedkomst kan fødsel av ikke levedyktige premature griser forekomme. Kloprostenol kan absorberes gjennom huden og . EMULSJON OG SUSPENSJON TIL INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon til gris : ml inneh. Inaktivert svinecircovirus type 2 . Målet for oppdrettsperioden er å få klar en frisk og robust purke til første drektighet og dietid.

Vi ønsker holdbare purker som kan få flere kull. En purke blir en bedre investering jo flere kull hun får. Dette krever en annen fôring i framfôringsperioden enn for slaktegris. Yttre variasjoner som klima og foring innvirker på.

De fleste søyene får to lam, men de kan få helt opp til lam. Etter lamming går søya alene med lamma i noen dager før de slippes sammen med resten av saueflokken. Da har søya og lam lært hverandre å kjenne slik at de kan finne hverandre i flokken. Pseudorabies, også kalt Aujeszkys disease (AD), er en virusinfeksjon som rammer nyfødte griser. Sykdommen har aldri vært påvist i Norge.

AD er en A- sykdom og forekomst av eller mistanke om AD skal umiddelbart rapporteres til Mattilsynet. Viruset kan smitte til storfe, småfe, hest, hund og katt. Felleskjøpet samlet rådene om fôring av drektige og diegivende purker. Hos disse er infeksjonen . Individuell fôring for stabilt godt hold framheves som stadig viktigere.

Purkenormen baserer seg på egne feltutprøvinger og internasjonale forsøksresultater og erfaringer.