Drektighet ku

Drektighet er et uttrykk som er synonymt med svangerskap hos pattedyr. Dyr som blir gravide kalles gjerne drektige. Dei manglar fortenner i overkjeven, og har fire magar. De fire magane blir kalla vom, nettmage, bladmage og løypemage. Storfehannen blir kalla okse eller stut.

Hoa blir kalla kvige frå 1-årsalder til fyrste kalving, og deretter ku. Avkommet deira blir kalla kalv fram til om lag års alder. Oksene slaktes – år gamle, ca 3kg slakta. Svangerskap hos pattedyr, omfatter fosterutviklingen fra eggets befruktning til fødselen.

Denne tidsperioden kalles drektighetstiden. Den kan variere betydelig etter dyrearten og er som regel kort hos små arter, lang hos store. Hos samme dyreart er den noenlunde konstant, men kan også variere en del etter . Elefanten er drektig i knapt to år. Ny forskning kan kanskje avsløre hva som gjør den tykkhudede kjempen i stand til å gjennomføre dette maratonsvangerskapet, som gir hjernen mer tid til å utvikle seg og hjelper kroppen til å . Undersøkelsen er enkel og sikker, og utføres av både veterinærer og seminteknikere om lag 5-uker etter inseminasjon. Ved å rektalisere (kjenne på livmora med armen inne i tarmen) kan en avgjøre om kua er drektig eller ikke om lag 5-6 . Drektighetskontroll av storfe er en viktig tjeneste som Geno tilbyr.

For å oppnå et best mulig økonomisk resultat i melke- produksjonen, ønsker de fleste at kua skal kalve en gang i året. Dette betyr at kua må være drektig senest dager etter kalving. Problemer med å oppdage brunst til riktig tidspunkt gjør at det i mange besetninger går lang tid for å få kalv i kua. Gjennomsnittsavstand fra kalving til siste inseminasjon. Utsjaltinger på grunn av ufruktbarhet.

FS-tallet påvirkes i relativt sterk grad av avstanden fra kalving til siste inseminasjon. Er det mye omløp og det kreves mange inseminasjoner for å få kyrne drektige , . Kua går drektig i ni måneder og kalver en gang i året. Perioden hvor kua produserer melk, som også kalles laktasjonsperioden, varer fra kalvingen til melkeproduskjonen stanses før neste kalving. Laktasjonskurven er en grafisk framstilling av hvordan melkeproduksjonen varierer i denne perioden. Det varierer fra ku til ku.

For å holde melkeproduksjonen oppe, blir kua gjort drektig en gang i året. I løsdriflsfjøs er det påbudt at kua skal få føde i egen kalvingsbinge, men dette forsømmes av mange bønder. I bås- fjøs er det vanlig at kua føder mens hun er bundet.

I mange norske kufjøs må kua derfor føde midt blant de andre. Ei ku som er i midtsyklus vil ha et gult legeme på eggstokken og et høyt progesteron- nivå i mjølk og blod til tross for sliming. Brunst under drektighet. Ca prosent av kyrne viser tegn til brunst selv om de har tatt kalv.

Tegn som kan tolkes som brunst, kommer ofte på den tida du venter omløp. Da er det godt håp om at kua er drektig. Men dersom en stoler blindt på dette, kan en bli lurt. En eventuell ny brunst kan dessuten være så svak eller kortvarig at den ikke oppdages. Særlig bør en være oppmerksom på dette hos høgtytende kyr som blir inseminert tidlig . KALV I KUA TIL RETT TID – MED SEMIN.

Kyr – tid etter kalving. Dyra må vise tydelig brunst. Kvigene – optimal alder. Fødsel med normal, levedyktig kalv . Inseminasjon til rett tid.

Dette er finmekanikk, og jeg er imponert over at de kjenner noe som helst gjennom plasthanske, tarm og livmorvegg. La veterinæren sjekke drektighet når det er trygt. I dette vinduet skal du finne tabell afor oppslagsordet drektig. Andre ganger kan embryoet eller fosteret gå til grunne på senere stadier av drektigheten. Da blir brunstintervallet ofte uregelmessig forlenget.

De fleste embryo dør imid- lertid såpass tidlig at omløp kommer til noenlunde normal tid . Veiledende noteringspris. Se prisnotering foringskalv. Tillegg avlsverdi, pr poeng.

Når de bare går sånn helt vanlig, og ikke finner på tull lenger, akkurat sånn som voksne damer, da har de blitt til en ku. De går drektige (gravide) i litt over måneder. Her er et par kviger som ligger og koser seg i sommersolen.

Disse har fremdeles ikke noe jur.