Dysect

Reduserer forekomst av skogflueangrep hos sau og. Behandling av flått og lus hos sau. OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN INDRE EMBALLASJE. Indre emballasje er en fluorinert HDPE ryggdispenser som inneholder liter.

All informasjon er inkludert på dispenseretiketten og derfor finnes ingen ytre emballasje eller pakningsvedlegg. VETERINÆRPREPARATETS NAVN.

Flått-telling på lam ble gjort ved å telle på hode, armhule og buk. Blodprøver ble analysert med PCR for Anaplasma phagocytophilum infeksjon. Dette er et reseptbelagt legemiddel og krever gyldig resept ved bestilling. Tilgjengelig på nett Sjekk tilgjengelighet i ditt Vitusapotek.

Handelsnavn: Dysect vet. Virkestoff: Alfacypermetrin. LegemiddelforPåhellingsvæske, oppløsning. Pakning: Beholder av plast L.

Dysect Sheep Pour On is for the control and treatment of blowfly strike on sheep and lambs and for the treatment of lice and ticks on sheep. Reduces the incidence of headfly strike in sheep and lambs for up to six weeks. Provides control of ticks in. Pouron Insecticide for the treatment and control of blowfly strike in sheep and lambs,and for the treatment of lice and ticks on sheep.

Dosage sheep (25kg) 40ml for blowfly, lice and ticks ,5ml for headfly. Therapeutic indication: Pharmaceuticals: Ectoparasiticides: For sheep. Active ingredient: Cypermethrin alpha. Product index: Dysect Sheep Pour-On.

Withdrawal notes: Not to be used in . For the control and treatment of blow fly strike on sheep and lambs, and for the treatment of lice and ticks on sheep. Technical summary DYSECT SHEEP 12. L Pour-on Solution – ZOETIS – alpha -cypermethrin 1. Indications, spectrum of activity, recommended dose, safety, . Dysect Pour On is available online with fast delivery from VioVet, the trusted supplier of veterinary medication, foods and animal care products. Aktuelle preparater som er markedsført i Storbritannia med indikasjon forebyggende behandling mot spyflueangrep er gitt i tabell under. Dysect Pour On for Sheep for the control and treatment of blow fly strike on sheep and lambs, and for the treatment of lice and ticks on sheep.

A ready to use topical insecticidal solution for the control and treatment of blowfly strike, headfly on sheep and lambs and for the treatment of lice and ticks on sheep.

Consolidation of data in one location to improve efficiency and enable data analytics, as well as smooth integration. Medical Metrics Taps Digisonics Cardiovascular Information Systems for Clinical Trials. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION. Copper Chlorophyll Complex (E141) 0. I currently have one dog sedated on a drip in the vets, has been since 4. Other dog came back after 12hrs. I spent yesterday treating lambs with dysect and loaded stuff and kelpies into back of gator when finnished.

You still have not applied to any tournament. The team has no players. Tilsynet viser at der dette er et problem blir dyrene behandlet forebyggende.

Nytt langtidsvirkende middel mot spyfluer og flått (“ Dysect ”) har vært prøvd ut i enkelte besetninger med god effekt. Kostnaden ved Dysect gjør at enkelte vegrer seg for å bruke det.