Ekskresjon

Det er en essensiell prosess hos alle livsformer. I encellede organismer kvitteres avfall gjennom cellens overflate. De høyere plantene eliminerer gasser gjennom stomata, eller porer, på bladenes . Fagstoff: Et dyr består i hovedsak av vann og oppløste stoffer.

For at cellene skal fungere optimalt, må konsentrasjonen av de løste stoffene være konstant. Under forbrenningsprosessene i cellene dannes det avfallsstoffer som dyret må kvitte seg med.

De fleste flercellede dyr har imidlertid spesialiserte ekskresjonsorganer som sørger for utskillelsen. Selv om det er stor variasjon i utformingen av ekskresjonsorganene, er prinsippet for utskillelse det . Interaktivt oppgavesett, Oppgave: Dette interaktive oppgavesettet omhandler oppbygning og funksjon av ekskresjonssystemet hos mennesket. Dette inkluderer også urinreguleringen og diagnostisering ved hjelp av urin. Nyrene består av et stort antall ekskresjonsrør, nefroner, hvor urinen blir produsert. Hos mennesker er det cirka million nefroner i hver nyre.

Hei, Jeg lurte på om dere kunne forklare meg hva henholdsvis ekskresjon , gassutveksling og sirkulasjon hos fisk går ut på. Ekskresjon , utskillelse av kroppens avfallsprodukter.

Hvordan fungerer gjellene i fisken, gjerne en fisk i saltvann (torsk) og en i ferskvann (ørret) Og i en elg, er ekskresjon , gassutveksling og sirkulasjon annerledes her. Spør en biolog – ekskresjon! Hos pattedyr innebærer ekskresjon bl. CO2) fra cellene) og urin (som er produktet av nyrenes renselsesprosess).

Vi må altså ha ekskresjon for å fjerne alle avfallstoffene fra kroppen. Sirkulasjon, respirasjon og ekskresjon – Norsk. Vi går igjennom ulike arter og deres sirkulasjon, gassutveksling, ekskresjon og osmoregulering.

Det ble en del spørsmål tilslutt. I notatene mine fra timen står det at ryggåren i meitemarken har lavt trykk og bukåren har høyt . Denne oppgaver besvarer spørsmål i relasjon til ekskresjon og osmoregulering. Oppgavene er hentet fra kapittel i læreboken Bios av Marianne Sletbakk. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden.

Hva foregår under ekskresjon ? Jeg jobber med en oppgave på skolen om temaet. Kunne jeg fått litt hjelp til oppgaven? Oversettelse av ordet ekskresjon fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

Et endokrint system med skjoldbruskkjertel, pankreas, binyrer og hypofyse regulerer kroppsaktiviteter. Reproduksjonen sikres med testikler, eggstokker, .

Hos fuglene samles først føden i en utposning på spiserøret som kalles kroen. Dette er bare en midlertidig lagringsplass som f. Deretter går føden via kjertelmagen til kråsen. Visse legemidler, fremfor alt fettløselige midler med høy molekylvekt, skilles ut metabolisert eller umetabolisert via gallen (tab 1). Mange av disse midlene har en enterohepatisk resirkulasjon. Det vil si at de, etter å ha blitt skilt ut i tarmen via gallen, på ny vil kunne absorberes fra . OSMOSE, diffusjon av vannmolekyler over en semipermeabel hinne.

OSMOREGULERING, prosess som opprettholder normal konsentrasjon i kroppsvæska. EKSKRESJON , utskilling av avfallsstoffer .