Eksport av fisk

Den beste sjømaten kommer fra Norge. Dette vil Norges sjømatråd at folk i alle verdenshjørner skal tenke – derfor markedsfører Sjømatrådet Norsk Sjømat over hele verden, på vegne av sjømatnæringen. Det er også rekord og en økning . Veiledning til eksportørar, forhandlarar og produsentar av fisk. For å kunne eksportere fisk frå Noreg må du vere registrert hjå Norges sjømatråd.

Når du er registrert som eksportør av fisk, får du eit registreringsnummer som du skal bruke når du deklarerer fisken for Tolletaten.

Sør-Amerika, 1 2 17 . Laks inneholder mer enn den ukentlige laksestatistikken, fileter og annen tilberedt laks er også med. Attestene utstedes gjennom Mattilsynets skjematjeneste (MATS). Informasjonen er ment for eksportører og andre eksterne aktører i sjømatbransjen, men de fleste prinsippene er direkte overførbare til eksport av næringsmidler, animalske . Oppdrettsfisken står for to tredeler av eksportverdien og passerte for første gang milliarder kroner i fjor. Men også villfisken bringer større inntekt enn noen gang tidligere. Til tross for at kvotene for torsk, sei, hyse og annen hvitfisk er . Rekordår for norsk sjømatnæring.

EKSPORT – REKORD: Laks står for over prosent av sjømaten som eksporteres fra Norge.

Mel og pellets av fisk , krepsdyr, bløtdyr eller av andre virvelløse dyr som lever i vann, til dyrefôr. Tromsø (NTB): Hittil i år har Norge eksportert Norge sjømat for 1milliarder kroner. Loven gjelder eksport av fisk og fiskevarer, herunder reeksport og direkte levering til utlandet eller til utenlandsk fartøy fra norsk fiskefartøy. Med fisk og fiskevarer mener loven alle arter fisk, krepsdyr, bløtdyr og pigghuder, samt varer der disse artene er det eneste eller en vesentlig del av råstoffet.

Ved utførsel av fisk og fiskevarer fra det norske fastlandet og territorialfarvannet ( tollområdet) skal det betales eksportavgift. Det samme gjelder om fisken leveres direkte fra. Registrering skjer ved å fylle ut . Disse landene kjøper mest fisk av Norge.

Her er landene som bidro mest til rekorden. For dager siden – EKSPORTSUKSESS: Statsminister Erna Solberg la turen innom Bremnes Seashore og bivånet Salma- laks -pakking da hun besøkte Knut Arild Hareide på Bømlo i valgkampen i høst. Ikke uventet er det laksen som troner på eksport -toppen.

Det siste tiåret før den annen verdenskrig ble det etablert en rekke salgsorganisasjoner innen eksport – og fangstleddet, som etter hvert omfattet alle fiskeslag og med utstrekning langs hele kysten. Dette fagområdet i NSL tar for seg eksport – og foredlingsindustrien i Norge, med hovedvekt på oppdrettet fisk. Eksport og Foredling av laks og ørret.

NSL arbeider på bred front med rammebetingelsene for denne delen av næringen. Dette gjelder både ovenfor norske så vel som internasjonale myndigheter.