Eksport av laks

For dager siden – Kilopris (kr). Frosen laks , 45 -2 24 . Tall fra Statistisk sentralbyrå for eksport av laks fra Norge. Redusert pris og kvantum for eksport av laks.

Tall for eksport av Laks fra Norge for uke 44.

I uke var prisen for eksport av laks fra Norge kroner 4per kilo, en nedgang sammenlignet med uke 43. Da var prisen 5per kilo. Aldri før har det vært eksportert mer fersk norsk laks enn akkurat den dagen. Volumet som ble eksportert denne dagen tilsvarer ikke mindre enn 3trailere med laks , . I tillegg er statistikken korrigert med foregående månedsstatistikk.

NSL arbeider på bred front med rammebetingelsene for denne delen av næringen. Eksport og Foredling av laks og ørret. Fiskeriminister Per Sandberg og ministeren for Kinas veterinærmyndigheter signerte 23.

Protokollen etablerer et viktig rammeverk for norsk eksport av laks , og fiskeriministeren har uttrykt forhåpninger om at avtalen vil bidra til å gjenåpne lakseeksporten til Kina. Created with Highcharts 5. Den beste sjømaten kommer fra Norge. Hva betyr havbruk for Norge og verden?

Hvilke problemer må oppdrettsnæringen løse? Her finner du fortellinger og fakta om en viktig næring i rivende utvikling. Lakseeksport viser seg å være en bærekraftig matressurs som har fått mye internasjonal oppmerksomhet de siste årene. Behovet for mat vil øke i samsvar med den naturlige populasjonsveksten.

Norge har en stor kyst hvor de kan bedrive oppdrettsanlegg for laksen. Marine Harvest eksporterer laks over hele verden, . Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at eksportprisen på fersk oppdrettslaks ble 5kroner i uke 4 opp prosent fra uken i forveien, og 1prosent lavere enn samme uke i fjor. Totalt ble det eksportert 19.

Kina signaliserer at de ønsker mer importert sjømat og halverer tollsatsene for flere arter, inkludert fryst atlantisk laks , melder Nærings- og fiskeridepartementet. De venter dermed at eksporten vil øke kraftig fremover. Potensialet i det kinesiske markedet er enormt, og halvering . På Laksefakta finner du informasjon om norsk laks og norsk havbruksnæring.

Dette er en fantastisk nyhet.