Fekunditet

Fruktbarhet viser enten til evnen til å få barn ( fekunditet ) eller til hvor mange barn som blir født (fertilitet). Fekunditet beskriver altså en biologisk egenskap: evnen til å få barn. Fertilitet beskriver hvor mange barn som faktisk blir født, og består både av fekunditeten og en viljeshandling: å få barn. Reproduksjonsrate ( fekunditet ). YDP, Kristin Bøhle, CyberBook AS.

Livshistorien til en organisme kan beskrives gjennom en rekke demografiske eller livshistorieparametere. Oversikt dagens forelesning. Mål for fruktbarhet summariske rater, aldersavhengige rater. Tempomål gjennomsnittlig, modal og median fødealder. SFT , BRT, NRT og reproduksjonsnivå.

Periode- versus kohortanalyse. Vill du få tillgång till hela artikeln? Nationalencyklopedin, fekunditet. Vanlege feilkjelder: Skrivefeil: Sjekk skrivemåten! Søk i feil ordbok: Bruk Begge- knappen!

Du finn fleire søkjeråd og litt om ordtilfanget her: Kvifor får eg ikkje . Til tross for rapporter om at oppdrettet stamfisk . I hvor stor grad (jakt)dødelighet er additiv eller kompensatorisk. Hvilke demografiske rater skal forklare mest av variasjonen i bestandstilveksten. I alle årene ble materialet samlet in i ICES XIVB.

Populasjonsstruktur, kjønnsmodning og variasjon i fekunditet hos kongekrabbe ( Paralithodes camtschaticus) i Porsangerfjorden, Finnmark : et litteratur- og feltbasert studium . Riktig stamfiskernæring er viktig både for optimalt gyteresultat og for å opprettholde god fiskehelse gjennom flere gytesesonger. Arakidonsyre (ARA) her i flere forsøk vist seg å kunne gi en gunstig effekt på fekunditet og eggkvalitet i marine fiskearter. Imidlertid kan feil mengde gi negative effekter, og dette gjelder både hvis . Kan også brukes kvantitativt, likner da Fekunditet.

Uenighet mellom lærebøker mht. Saznajte što je i što znači riječ fekunditet. Rječnik stranih riječi – značenje riječi.

Pojmovi, izrazi, uzrečice, tuđice i posuđenice u hrvatskom jeziku. I det definitiva testet är endpointen fekunditet (dvs. antalet avkommor som producerats). Found sentences matching phrase fekunditet.

Translation memories are created by human, but computer aligne which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Ord före och efter fekunditet.

Proučavan je fekunditet traglja, Spicara maena L. Jadrana u vrhuncu mrijesta (od 16. rujna do 10. listopada).