Fiskemel produsenter

Produksjon av fiskemel og fiskeolje. Vedde Sildoljefabrikk produserer fiskemel og fiskeolje av topp kvalitet ved sitt anlegg i Langevåg utenfor Ålesund. I all enkelhet går produksjonsprossen ut på å skille olje, fettfritt tørrstoff og vann fra hverandre så fullstendig som mulig. Det har vært produsert fiskemel og olje i flere ti-år i Norge. Tidligere ble oljen brukt til produksjon av margarin, men i dag går olje og mel til produksjon av fôr til oppdrettsnæringen.

Vi ivaretar også interessene for produsentene av fiskeolje og fiskemel. I denne industrisektoren er det i dag ti produksjonsanlegg fra Egersund i sør til Vardø i nord. En godt fornøyd trio samlet i konferanserommet ved Fjell Technology sitt kontor på Straume på Sotra utenfor Bergen. Fra venstre: teknisk sjef Dr. Fiskemel har et høyt innhold av proteiner og mineraler.

Asbjørn Stran administrerende direktør Jan Terje Sønstabø og salgsdirektør Jon Alsaker. På skjermen i bakgrunnen deler av anlegg for produksjon av fiskemel. Silfas er Europas største produsent av fiskemel og fiskeolje. Hovedkontoret holder til sentralt i Bergen og produksjonsanleggene er i Egersun Karmøy, Askøy, Herøy og Vadsø.

TripleNine Group – Europas største produsent av fiskemel og fiskeolje. Med utgangspunkt i et bærekraftig fiskeri utnyttes havets ressurser fra de forskjellige verdenshavene der det . Anvendelse av fiskeensilasje til produksjon av spesialkvalitet fiskemel. Det er gjennomført fôringsforsøk på laks som dokumenterer at den ernæringsbiologiske kvaliteten på fiskemel og fiskeolje ikke påvirkes negativt ved tilsetting av fiskeensilasje i produksjonsprosessen. Naturlig nok er produksjonen i de viktigste produsentlandene – Peru og Chile – avgjørende.

Verdens fiskemelproduksjon oppdelt i. Etter sterkt påtrykk fra EFTAs overvåkningsorgan (ESA) vil Mattilsynet endre kravene til produksjon av blandinger med fiskemel. Det innebærer at drøvtyggerfôr og blandinger til svin og fjørfe, med fiskemel , må skje på fysisk adskilte produksjonslinjer. Bruken av fiskemel er regulert for blant annet å forbygge . I forskrift om økologisk akvakulturproduksjon og merking av økologiske akvakulturprodukter som ble fastsatt den 7. Nærings- og fiskeridepartementet, er det krav til at Mattilsynet må anerkjenne systemet fiskemelfabrikker har for å sikre at produksjon av fiskemel i Norge er bærekraftig. Etter ønske fra fiskemelnæringen kommer Mattilsynet til å starte en ny dialog med AQSIQ med tanke på godkjenning av norske fiskemelprodusenter for eksport til Kina.

Alle produsenter av fiskemel og hydrolyserte proteiner av fisk som ønsker å bli inspisert av kinesiske veterinærmyndigheter og godkjent for . Marine råvarer som fiskemel og fiskeolje, som er vanlige ingredienser i fôr til oppdrettsfisk, er begrensede ressurser. Arter brukt i fiskeolje og fiskemel. MicroBalance har gjort Skretting i stand til å bruke mye mindre fiskemel i . Prisene for fiskemel og olje stiger til 1. FOB Peru) idet to tredjedeler av fangstsesongen for anchovetas er unnagjort og kun ti dager gjenstår. Noen produsenter føler prisene bør kunne nå 2. Allerede i juli i år forbød EU fiskemel fra Chile og Peru. I Norge har det i hele år vært forbudt å fôre klov- og hovdyr med importert fiskemel.

Ufornuftig, men like greit, er gjennomgangstonen blant norske fiskebyråkrater og produsenter. Større pelagiske fangstmengder på Island de siste årene har ført til at islandske produsenter i år for første gang selger fiskemel til oppdrettsindustrien i Chile. Dette skriver undercurrentnews. I produksjon av fiskemel av høy kvalitet til oppdrettsfisk, føres alt limvannet tilbake. Men i produksjon av fiskemel av lav kvalitet til andre formål, blir det et overskudd av limvann som vi mener kan utnyttes i fôr til oppdrettsfisk, sier Katerina Kousoulaki.

Hun og Anders Aksnes ved Nofima Ingrediens i Bergen . I løpet av seks år vil prosent av dem som bruker fiskemel ta i bruk Feedkind protein, sa Alan Shaw, administrerende direktør i Calysta da han åpnet anlegget som skal produsere proteiner av gass. Les mer om Pelagia Karmsund Fiskemel. Legg til i jobbønsker Registrer deg i CV-database.

Logg inn for å få full tilgang.