Fiskeoppdrett

Fiskeoppdrett er en form for akvakultur, der man føder opp fisk. Globalt er oppdrett av karpefisker utbredt. Oppdrettsfisk er ofte syke. I dag drives fiskeoppdrett langs store deler av den norske kystlinja. Det produseres mer enn ,millioner tonn fisk årlig, hvorav eksporteres.

Myndighetenes mål er å beskytte miljøet mot uheldige virkninger av utslipp fra oppdrettsanleggene.

Det er fylkesmannen som er . Leverandøroversikt, side 1. Slik konkluderer professorene Frank Asche og Ragnar Tveterås etter å ha satt lupen på norsk fiskeoppdrett. Norsk fiskeoppdrett har vært en suksesshistorie, særlig når det gjelder laks. Utregninger og analyser fra flere . Kultiveringen kan omfatte hele eller deler av fiskens livssyklus. Ved oppfôring av fisk foredles lite salgbart fiskeprotein til høyverdig mat.

Rømt oppdrettslaks og lakselus kan gi skader på de ville laksebestandene. Derfor er det viktig å finne fram til driftsformer som gir minst mulig negativ .

Alle rettigheter reservert. Miljøvennlig fiskeoppdrett. Lokaliteten i Skjerstadfjorden i Nordland er nærmest unik i oppdrettssammenheng og gir svært gode oppvekstvilkår for laksen med miljømessig gevinst og bedre fiskehelse . Oljerigger i opplag skal få nytt liv. Nå vil stavangerselskapet Roxel revolusjonere oppdrett av laks til havs ved å bygge om rigger.

Slik sprer lakselus seg i fjorder. Simulerer hvordan havstrømmer bringer smitten fra anlegg til anlegg. Verdens største containerskip skal gå . Havbruksnæringen produserer trygg, sunn og god sjømat, og skaper viktige arbeidsplasser og verdier. Norge har oppdrett av laks, regnbueørret og andre arter langs hele kysten og på innlandet.

Langsiktig vekst i næringen er avhengig av at belastningen på miljøet . Foto: Gunn Helen Henne). Noreg har oppdrett av laks, regnbogeaure og andre artar langs hele kysten og på innlandet. På lager – sendes nå ( stk. ) Innbundet, Bokmål. Flokenes Fiskefarm er med i Salmon Group, . Ifølge FAO har klimaendringer allerede begynt å påvirke akvakultur.

Om oppdrettere verden over kan tilpasse seg, kan endringene by på muligheter. På en FAO-konferanse nylig presenterte Nofima-forsker Panya Sae- Lim tre .

IFRS har medført mange utfordringer for regnskapsprodusenter, revisorer og brukere av regnskaper. Samtidig er det også et av de områdene hvor det har vært størst uenighet om forståelsen . I det siste har mange av ulempene ved fiskeoppdrett komt fram. Ei ulempe er likevel ikkje vektlagt hittil, nemlig korleis dyra faktisk har det. Ser ein nøyare på dette er det mykje å grøssa av. Ikkje berre er mange fisk plaga med lakselus, ein parasitt som syg blod og tærer på huda utan at fisken får den bort.

I et Aquaponics-anlegg kombineres fiskeoppdrett og planteproduksjon. Anlegget er i praksis et mini-økosystem som gir null utslipp. Forskerne tror de ser starten på en ny næring i Norge.