Fiskeridirektoratet tromsø

Nærings- og fiskeridepartementet sendte tidligere i år ut en høring om tildeling av nye konsesjoner for fjernfiske etter krill. Direktorater og tilsynsorgan. Region Finnmark og region Troms blir samlet til region Nord fra nyttår med ledelse i Tromsø.

Region Nord vil da bestå av kontorene Tromsø , Finnsnes, Vadsø, Båtsfjor Honningsvåg og Hammerfest. FISKERIDIREKTORATET REGION NORD. Underlagt en godkjent lærebedrift.

En tredel av søkerne ønsker ikke navnet sitt offentliggjort. Regionene Finnmark og Troms er slått sammen. Regiondirektør Gunnar Trulssen og øvrig regionledelse har kontorsted i Kystens hus i Tromsø. I tillegg er det kontorer i . Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer. Samstundes vil enkelte arbeidsoppgåver bli flytta frå hovudkontoret i Bergen til regionane.

Region Trøndelag og region Møre og Romsdal blir region Midt med leiinga i . Kontorstedet vil være ved regionkontoret i Tromsø , men endel reisevirksomhet må påregnes. Den som tilsettes må kunne disponere egen bil i tjenesten.

Bilgodtgjørelse utbetales etter statens satser. Det må påregnes fleksibel arbeidstid og . Lokale fiskerikontor finnes i Hammerfest, Båtsfjor Havøysun Honningsvåg, Kjøllefjord , Vardø, Finnsnes, Skjervøy, Brønnøysun Leknes, Sandnessjøen, Sortlan Svolvær, Rørvik, . Magnar Nilssen (Ap) mener Tromsø er perfekt egnet for hovedkontoret. Det er på tide å flytte fiskeridirektoratet og fiskeridirektøren til Tromsø ! Det blir lastet og losset over 600. Fiskeri er en viktig næring i Tromsø. Dette gjør Tromsø til landets største fiskerihavn.

Tusenvis av utenlandske fisketurister fisker fritt og gratis langs norskekysten. Hvor mye som tas opp vet ingen. En god forvaltning av de store verdiene som fiske- og oppdrett representerer for kysten, forutsetter en forvaltning med nærhet og innsikt i næringsutøvelsen . Sjømatnæringen er viktig for samfunns- og næringslivet i Nord-Norge, noe som synliggjøres ved den veldige eksporten av sjømat fra landsdelen. Utslippstillatelse for oppdrett av laks og ørret på lokaliteten Storbukta.

Lerøy Aurora AS – Lyngen kommune. Vi viser til søknad fra . Vil flytte Hermod til Tromsø. Det skaper sterke reaksjoner.

Hvis Troms og Finnmark slås sammen, bør regionledelsen ligge i Vadsø sier Hermod Larsen. LES OGSÅ: – Når ein søker byggeløyve på eit etablert industriområde, bør det vera ein .

Att: Agny Laukeland Bygnes. SVAR PÅ HØRING AV SØKNAD OM FORSKNINGSTOKT – RV HEINCKE,. Havforskningsinstituttet har ingen. Se større kart for fiskeridirektoratet tromsø. Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt.

Hun starter i stillingen 1. Hilde Hamnes er i dag ansatt i det statlige selskapet Siva med kontorsted i Trondheim og har en mastergrad i computer science fra Universitetet i Tromsø. Flytt Helse Nord til Finnmark! Rett venstre og Støre må stå!

Katharina TorheiByen vår og idretten i mitt hjerte . Hun jobber grovt sett med tre hovedområder: akvakulturtilsyn, planarbeid og vannforvaltning.