Foring sau

Her finn du opplysningar fôrbehov og sannynleg grovfôropptak for sau gjennom vinteren. Du finn også tips og råd om praktisk fôring og holdvurdering av sau som er fasiten på om du fôrar rett. Du kan også kontakte rådgjevarane til Nortura.

Regler for kopperinnhold i fôr til sau. Fôring fra innsett til lamming.

Oppfôring av ikke slaktemodne lam på høsten . Treng energi, protein, vitamin, mineral og vatn kvar dag. Kan få tilført næringsstoffa via ulike fôrslag. Er ein drøvtyggar med eit sterkt tyggebehov. Tarmane har behov for noko å gjere på.

Spyttproduksjon er viktig – buffer i vomma. H i vom går ned ved auka mengde kraftfôr per tildeling.

Har overtatt gården og 1vf sauer. Starter med sau i høst og trenger noen tips fra dere som. Flere resultater fra gardsdrift. Sau i passeleg godt hold. I tillegg skal også fôret tilfredsstille sauens . Fôret skal også inneholde nok vitaminer og mineraler.

Fagstoff: Saueproduksjon gir oss kjøtt og ull. Les om sauehold og stell, fôring og atferd hos sau. For søyer og livlam fra insett til beiteslipp.

Kan også gis til slaktelam opp til en kg per lam og dag. Passer sammen med de fleste typer grovfôr. Vil stimulere til god mjølkeproduksjon. Spesialblanding med svært høgt fiberinnhold.

For intensiv fôring med kraftfôr til søyene . Nokre av reglane som gjeld fôring oppført i regelverksveiledaren per 17.

Det vil seie at fôrvarer som ikkje finst økologisk (til dømes mask, drank og potetrasp) ikkje kan brukast. Heller ikkje luta eller ammoniakkbehandla . Det er i praksis tilgang på grovfôrfiber som begrenser andelen av kraftfôr i rasjonen. Har sauen tilgang på lyngbeite hele vinteren, så kan en dekke hele vedlikeholdsbehovet med kraftfôr. Optimal fôring av sauen fra innsett til lamming gir deg gevinst i form av god lammetilvekst, friske dyr og god økonomi. Med jevnt over store lammetall de seinere åra vil rett fôring dekke opp . Også velegnet til høstlam på intensiv oppfôring.

Vårt toppkraftfôr til sau frå ca. Anbefales i besetninger med høye lammetall og høye krav til tilvekst. Passar saman med grovfôr av normal kvalitet og lågare. FORMEL Kraftfôr til sau.

Fôrbehov pr kg vektauke. En rasjonell fôrtildeling er viktig i et sauefjøs, både for deg som driver og ikke minst dyra. Vi har laget våre løsninger med tanke på at dyra skal få nok fôr, riktig fôr og ikke minst hygienisk fôr.

Ifølgje Avdem, skjer 70 . Dei ekstra interesserte medlemmene brukar rådgjevarane i Nortura og spør om individuell fôringsrådgjeving. Dei fleste ber om enkle råd. Døme på dette er: Kva type- og kor store mengder med kraftfôr bør ein gje ut i frå eit .