Fritidsfiske kvote

Den som eier, eller er medeier av, en merkeregistrert båt kan ikke drive fritidsfiske for omsetning på fiskeslag som den merkeregistrerte båten er tildelt kvote for. Eiere av merkeregistrerte båter skal ikke kunne bruke en fritidsbåt til å fiske et tillegg til kvoten. Dette gjelder alle som har en eierandel i en merkeregistrert båt som . Krav til dokumentasjon ved utførsel av fisk for turistfiskere.

Ny forskrift legger opp til at turistfiskere skal dokumentere at fisket har foregått i regi av en registrert turistfiske-virksomhet, når de tar fisk ut av landet. Innenfor kvoteregulert område øst for 26° Ø (inkludert blant annet deler av Magerøysundet, Porsangerfjorden og Kamøyfjorden) er kongekrabben en ressurs for fiskerinæringen, og regulert med kvoter. For fiske til egen husholdning er det ikke fastsatt kvoter ,. Hvem kan ikke være fritidsfisker ? Den som eier eller er medeier av en merkeregistrert båt, kan ikke drive fritidsfiske for omsetning av fiskeslag som den merkeregistrerte båten er tildelt kvote for.

Fartøy i åpen og lukket gruppe som fisker etter torsk nord for 62°N har blitt tildelt maksimalkvoter med garanterte kvoter i bunn. Dette innebærer at fartøyet kan fortsette fisket innenfor den garanterte kvoten dersom fisket skulle bli stoppet. For noen blir kvoten derimot doblet.

Fritidsfiskere som selger torsk må fra 1. Småbåtregisteret eller Skipsregistrene. En kvote på et tonn fisk i rund vekt er kanskje ikke så dramatisk som det høres ut, i forhold til hva en familie er i stand til å spise opp? For hvis en voksen person i gjennomsnitt spiser 2kg fisk i uka . Samtidig kan du fiske mer torsk enn før nord for Sogn og Fjordane.

Krever ei kraftig innstramming og fritidskvote. Fiskerne i Troms frykter det økende fritidsfisket. Det må også strammes inn på fritidsfiske. Når du reiser ut av Norge, kan du ta med deg inntil kilo fisk eller fiskevarer fra eget fiske. Stubb Denne artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull.

Du kan hjelpe ved å utvide eller endre den. For å sikre at alle kan fiske også i fremtiden , er det fastsatt en del regler om for eksempel minstemål og redskap. Lurer på å kjøpe meg en sjark, for garn og juksa fiske. Men blir ikke klok på disse kvote reglene.

Og prisene på kvoter er jo helt sinnsyke. Har fiskerimyndighetene fastsatt fiskestopp for yrkesfiskerne, kan heller ikke du som fritidsfisker fiske for omsetning. Da må fisket begrenses til egen husholdning.

Norge har rike tradisjoner knyttet til jakt, fiske og fangst. Og når vi forvalter ressursene rett, så byr landet vårt på rike muligheter. Statskog har tilbud over hele landet, enten du er på jakt etter villrein, skogsfugl eller andre jaktbare arter. Vi har også tusenvis av fiskevann som venter på deg.

Våre tilbud er åpne for . Direktoratet mener ikke det er rom for fritidsfiske etter arten neste år.