Fritt sammensatt bachelorgrad

Vitnemål for fritt samansett bachelorgrad. Du kan søkje om ein fritt samansett bachelorgrad for kombinasjonar av utdanning på til saman tre år (1studiepoeng). Saman med vitnemålet får du eit vitnemålstillegg på engelsk, Diploma Supplement. Du kan oppnå bachelorgraden etter tre års studium (1studiepoeng). Graden oppnår du anten på grunnlag av eit studieprogram eller ved sjølv å setje saman utdanning som tilfredsstiller krava ( fritt samansett bachelorgrad ). Gradsnamnet avheng av kva slags fagleg fordjuping graden inneheld.

Fritt sammensatt bachelorgrad. Studenter som har studierett på bachelorprogrammet i psykologi kan fremdeles få en fritt sammensatt bachelorgrad. En fritt sammensatt bachelor oppnår du på grunnlag av års studium (1studiepoeng).

En bachelor er satt sammen av emner på lavere grad og emner på høyere nivå kan vanligvis ikke inngå i graden. Navnet på graden du ønsker avhenger av din faglige fordypning. Som eksempel på krav til en . SAMMENSATT BACHELOR : Oslo-jenta Tuva Nor tar en fri bachelor ved Høgskolen Innlandet på Rena. Samtidig er det lett å bli usikker på hva som egentlig kreves for å ta en fri bachelor , hva man bør tenke på før man velger et fritt løp over et fastspikret bachelorløp, samt hvordan det å ta en fri bachelor.

Studier på deltid innebærer at det er mulig å fullføre en bachelorgrad i løpet av seks år. HiHM tilbyr ikke et fast bachelorløp gjennom Studiesenteret. Fri bachelorgrad En fri bachelorgrad er sammensatt. Du trenger ikke bestille vitnemål, dette utstedes automatisk. Unntaket er bachelorgrad i fritt sammensatte fag (se under).

Emnene som inngår i din utdanningsplan vil også inngå i vitnemålet ditt. Utdanningsplanen er en kontrakt mellom deg og UiT. Både du og UiT har ansvar for at din utdanningsplan til . Mange utdanningssteder kaller det egenkomponert bachelorgrad eller frittsammensatt bachelorgrad.

Det er få universiteter og høyskoler som tilbyr, men hvis jeg husker riktig, så har Universitetet i Agder det og UiO. Ellers kan du få svar og veiledning fra programansvarlig ved universitetet. Noen som har erfaring med fritt sammensatt. Sammensatt bachelor innlegg 8. Flere resultater fra forum.

Det er nok uvanlig å skulle kombinere mange årsstudium, og vi tror ikke det fins en fritt sammensatt bachelorgrad. Dette er fordi en bachelorgrad nettopp er en fordypning i ett fag, som du rett og slett ikke rekker på ett år. Krav til selvvalgt bachelor.

Er vel bare å skaffe seg en fritt sammensatt bachelorgrad da. UiO har mange enkle fag man kan ta med lite forberedelser. Vil spesielt anbefale å gå gjennom listene for mediefag, sosialantropoligi, samfunnsgeografi og sosiologi osv, for å se etter fag der det kun er hjemmeeksamen. Reglement for gradene bachelor og master ved UiB. Gradene skal være sammensatt slik det går fram av § og § 9. Forskrift om krav til bachelorgrad ved HiØ.

Et studieprogram er som regel sammensatt av flere emner. Dersom det ikke er samsvar mellom forskriften og. For oppnådd bachelorgrad i fritt sammensatte fag angis graden på vitnemålet som Bachelor uten faglig tilleggsbetegnelse. For oppnådd mastergrad med et omfang av 1eller 3studiepoeng angis gradens faglige innhold på vitnemålet som Master i (tittel på studieprogram). Norges fiskerihøgskole . Du kan for eksempel velge å bygge ut fagfordypningen din eller å sette sammen en mer tverrfaglig bachelorgrad , og dermed erstatte fag med en fritt sammensatt del.

Du kan velge blant de fleste emnene ved NTNU, . Hvis du har fullført en bachelorgrad , er det bestemte regler for hvordan du kan kvalifisere til en bachelorgrad nummer to. Rektor heller tydeligvis mest til det første: Det skal snekres gjennomtenkte studieløp med fornuftig progresjon, ikke som et påbu men som et tilbud til studentene. En sammensatt bachelorgrad oppnås på grunnlag av års studium (1studiepoeng) der dette må inngå: et selvstendig arbeid av teoretisk, praktisk eller kunstnerisk art på minimum studiepoeng.

Fordypning i fag av minimum studiepoengs omfang. I fordypningen skal det inngå emner som bygger .