Frittgående høns

Både burhøns og frittgående høner lever livet i dunkel belysning for at de skal være passive. De er også utsatt for beinskjørhet, blodmid egglederbetennelse og bukhinnebetennelse. Når hønene er omtrent år, begynner de å verpe mindre.

De fleste avlives da på gården, men de mest uheldige sendes . Frittgående høner og økologiske høner betyr bedre dyrevelferd hos verpehøns.

De får løpe, flakse med vingene, grave i bakken og lete etter mat. Du får verken bedre egg eller lykkeligere høner ved å velge frittgående. Påstanden kommer fra svært uventet hold. Hønene skal idag holdes i miljøbur eller berikede bur. Det betyr at de skal ha tilgang til verpekasse å legge egg i, en kasse med sand som de kan bade i, vaglepinne til å sitte på og noe å kvesse nebb og klør på.

Det er ofte 7-høner i hvert bur. Derfor er det mange som ved en feil kjøper gårdsegg når de egentlig ønsker å betale mest mulig for dyrevelfer sier .

I Norge finnes det totalt ca. Av disse bondefamiliene er ca. Nortura- eiere, og eggene blir hentet til et av Nortura sine eggpakkerier. Om lag av hønene er på gårder med økologisk drift, er i frittgående drift og er i . Disse eggene finner du i kartonger som er merket frittgående, og de har akkurat samme næringsverdi som egg fra burhøns.

Visste du forresten at det i dag er høyere dødelighet blandt høns fra frittgående produksjon, enn høns i bur? Dette sies å ha sammenheng med at frittgående høns i låve både går . Egg fra frittgående høns kommer fra høner som riktignok går fritt og ikke sitter i små verpekasser, men som er inne i digre haller. Det innebærer at de har litt mer plass å bevege seg på, men de lever likevel et liv i kø og i utrolig mye støy. Det at de lever så tett på hverandre gjør også at det dessverre i mange . Slik har Norturas frittgående høner det i Norge.

Full screen is unavailable. Your browser does not currently . Jeg er vegetarianer, av grunner blant annet relatert til miljø og dyrevelferd. Jeg spiser derimot fremdeles egg og melkeprodukter, men jeg er opptatt av å kjøpe det som er minst skadelig for dyrene og for miljøet. Er det noen som vet forskjellen på økologiske egg og egg fra frittgående høner , og hva man bør .

Hjemme hos familien Sjaastad på Byåsen tripper sju høner fritt omkring i hagen. Fem grunner til å kjøpe egg fra burfri høns. Her har du fem gode argumenter for å kjøpe egg fra frittgående høns.

Konvensjonelle frittgående høner går kun fritt innendørs og det er tillatt med høner per m2. For slaktekylling og andre fjørfe for slakt er kravet maksimum fugl per mog maksimum kg levende vekt per minnendørs. I butikkene er det store valgmuligheter når det kommer til egg. En kan velge mellom økologiske egg, egg fra frittgående høns og buregg. Burhøner og frittgående høner holdes inne.

Vi bor i et boligområde der det er ganske romslig mellom husene, og vi har ganske store tomter. Da vi flyttet hit hadde den ene naboen 3-høner som tuslet. Jeg tenker på det hver gang jeg kjøper egg og kjøper kun de pakkene det. Fra neste år skal Rema-butikkene bare selge egg fra frittgående høner.

Tendensiøs markedsføring, mener fjærfebransjen.