Gammel norsk sau

Rasen tilhører de såkalte korthalesauene og er relativt liten av vekst. Rasen var nesten utdødd for bare noen ti-år siden, men aktivt bevaringsarbeid har gjort at det nå finnes en god del av rasen. Sannsynligvis var forfedrene sauer som steinalderfolket brakte med seg nordover.

Historiker og osteolog Anne Karin Hufthamar bekrefter at denne sauen med stor sannsynlighet er i . Gammalnorsk spælsau er som etterkommer etter den gammelnorske sauen blant de mest opprinnelige av sauerasene våre. Rasen blir også kalt utegangersau og villsau.

Gammelnorsk sau regnes som den mest opprinnelige typen av sau her i landet. Dette er ikke godkjente navn på rasen, men varemerker som hinter om noen særskilte egenskaper. I motsetning til de fleste andre norske rasene, kan gammelnorsk sau nyttiggjøre . Spælsau er opprinnelig en gammel norsk rase. Ullpelsen er en blanding av lange, grove dekkhår og kortere ullhår. Halen (spælen) var kort som hos villsau.

Innkrysninger av islandsk sau og finsk landrase og utvalg har gitt en jevnere ullpels og en noe lengre hale. Væren veier 70–kg, søya ca.

Eller villsau, eller gammelnorsk sau , denne sauerasen skiller seg kraftig ut fra den norske, kvite sauen. Dyra er lettere, de løper raskere, hopper høyere, og har instinktene sine i behold. Derfor er også tapene til rovdyr langt mindre.

Men enn så lenge har det ikke vært gjort fullskala forsøk hvor . Fagmøtet arrangeres på Rica hotell i Sandnessjøen 10. Vi selger flokker av livdyr til kystfolk. Vi vil helst at dyra skal få gå fritt ute og overvintre på lyngbeiter. Vi setter sammen flokker med gode dyr med minst mulig slektskap og leverer også med en høvelig god avlsvær.

Vi anbefaler alltid å kjøpe med et par voksne dyr slik at flokken vet å oppføre seg. SPÆLSAUEN gikk tidligere under navent gammelnorsk sau. Av kroppsbygning er den noe spedlemmet. Kjøttfylden er ikke spesielt god. Den er den nest tallrikeste . Ursau kan redde truet kystlynghei.

Møteansvarlig er Norsk Landbruksrådgiving Helgeland og Bioforsk, med støtte fra Fylkesmannen i Nordlan . Den gammelnorske sauen kan leve ute på øybeite nesten hele året, mye takket være den truede naturtypen kystlynghei. Kystlyngheia kan på sin side tas vare på gjennom tilpasset beiting av sauen. Rasen er svært nøysom og hardfør og kan holdes utendørs det meste av året.

Spesielt når fôret blir mer fiberrikt og ligninholdig vil sauen tære . Ved innmelding på Min side: Husk å velge avtaletype VILLSAU. Agder Kystbeitelag vil invitere til værmønstring av Gammel Norsk Sau Villsau under Elvefestivalen på Søgne Landbruksskole søndag 10. Det blir premiering på fineste vær. Du er hjertlig velkommen om du ønsker kun en saueprat , selge . Veileder Tilskuddsfôring til gammelnorsk sau. NLR Helgeland har utarbeidet en veileder om tilskuddsfôring av gammelnorsk sau (GNS).

Ullkvaliteten er godt egnet for husflidsformål. Dermed regnes gammelnorsk sau som en nasjonal, men ikke truet rase. Det som skremmer er at Norsk Sau og Geit (NSG) ikke flagger aktivt konsekvensen av denne endringen.