Geiter i norge

Hensikten var å utprøve spesialisert kjøtt- og ullproduksjon . Teknologi og industri › Landbruk › Husdyr › Sau og geit Bufret Lignende 1. Geiteholdet har alltid hatt godt fotfeste i områder der storfeholdet var vanskelig, og i dag er fremdeles Troms det største geitefylket, med Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal på de neste plassene. Men noen få gårder, som Ekeby, satser på andre produkter – og andre typer geiter. I Norge holder vi stort sett geiter for å få geitost.

Internasjonalt holdes geiter mest for kjøttproduksjon.

Det er kanskje verdens mest vanlige husdyr, særlig i utviklingsland. Her gir geithold livberging for mange familier, og geitkjøtt er et viktig tillegg til et kosthold som ofte er basert på vegetabiler. Geita Lille-Feta beiter på en øy utenfor Flekkefjord i Vest-Agder. Fjernadopsjonen av Lille-Feta er mitt bidrag mot at Norge gror igjen.

Istedenfor å fôres opp til slakt, blir nyfødte geitekillinger, såkalt kje, slått i hjel. Det er både plass- og ressurskrevende å fôre opp geitekillingene, derfor blir halvparten av nyfødte geitekillinger destruert. Det kommer fram i NRKs program Forbrukerinspektørene. Titusenvis av geiter er dermed en .

De siste årene har geiteholdet derfor vært preget av problematiske produksjonssykdommer. Et annet dyrevelferdsproblem er systematisk avliving av kje (geitekillinger) rett etter fødsel. Han peker nettopp på at geitekjøtt, eller aller helst kjekjøtt, ifølge Lie er en glemt delikatesse. Samtidig er geita en skogrydder av de sjeldne.

For hver kilo kjekjøtt som produseres ryddes det hele 100mmed busker og kratt, forklarer han. Videre forteller han at kjeet er spesielt godt egnet i Norge fordi det . Syke geiter er ikke i stand til å produsere melk og kjøtt av god kvalitet. Paratuberkulose forekom i store deler av Sør- Norge. Alle geitebønder i Norge er blitt pålagt til å slakte ned besetningen på grunn av sykdommer. Norge har lenge hatt høy forekomst av virussykdommen CAE som vanligvis gir leddbetennelse hos geitene.

Et stort prosjekt kalt Friskere geiter har de siste årene sørget for at . Geit er det mest spiste kjøttet på verdensbasis. Bøndene fortviler, men vil gå i minus dersom de lar de unge geitene leve. Christer Bakke Andresen i samtale med Einar Aarvig om norsk skrekkfilm. Nå avgjøres dyrets videre skjebne i Norge. Det blir som regel med tanken, men ikke for Thomas Thwaites fra London.

Jeg jobbet som frilanser, fikk ikke noe jobb og kranglet med kjæresten.

Så jeg ble bare lei av alt presset ved å være menneske, og tenkte at jeg skulle ta en ferie fra alt, forklarer Thomas på God morgen Norge. Hva bruker vi geita til? En geit melker liter melk hver dag. Av melka kan vi lage oster som brunost, fetaost og snøfrisk.

Nå dokumenterer forskere effekten av det nasjonale prosjektet Friskere geiter. Om noen få år kan vi dokumentere at norske geiter er sykdomsfrie, forteller veterinær Liv Sølverø leder for Helsetjenesten for Geit i Tine. Hun leder det pågående forskningsprosjektet som er støttet med midler fra Matprogrammet i Norges. I Tverrbygda mellom Kvikne og Skåbu har Kjersti Skurdal (27) og Kenneth Bjørkheim (26) bygd ett av Norges aller største geitefjøs.

Her håper de på en ny vår for geita selv om antall mjølkegeiter og geitebruk i Norge er halvert flere ganger de siste tiårene. Vi håper bunnen er nåd og at antallet geiter og .