Globale interessekonflikter eksempler

Tjk39yzlXdTlN4m4iq4UtgPSQ5fwN9YoB_N1GJ5o977A. Hvordan arbeider samfunnet med globale miljøutfordringer? Dagens miljøutfordringer er mange. Det er oppstått raske klimaendringer, populasjosendringer, naturendringer og miljøendringer.

Det er derfor blitt satt i gang internasjonalt samarbeid der det arbeides med de globale. Det at brenner ned regnskogen bidrar også til det omdiskuterte temaet om global oppvarming.

Noe annet man kan gjøre er for eksempel å kjøpe produkter som er produsert takket være regnskogen. Fagstoff: Alle barn på jorda kan få det som de to på dette bildet, hvis vi bare blir enige om hvordan vi skal fordele godene. Det er imidlertid ikke enkelt, og verre blir det når ressursene minker, og vi blir flere og flere.

I dette kapitlet beskrives noen globale konflikter og utfordringer som står i veien for en bedre verden. Globale interessekonflikter og global oppvarming. Vi kan si at dette skaper en interessekonflikt mellom u-landene og industrilandene. Global oppvarming fører med seg store konsekvenser for miljøet, for eksempel stigende havnivå på grunn av isen som smelter, hete bølger og ekstrem vær som orkaner og tornadoer. Mål: Å stimulere til større interesse for felles globale (og lokale) utfordringer, øke kunnskapen om disse, og å foreslå konkrete handlingsalternativer.

På globalt plan vil muligheten for å dyrke jorda bli svekket.

Nevn eksempler og tiltak på voldforebyggende arbeid – kan vi lære noe fra andre land og byer? Den ligger i Sør- Amerika. Regnskogen i Amazonas, en global interessekonflikt. Området dekker hele millioner kvadratmeter.

REGNESKOGEN SOM GLOBAL INTERESSEKONFLIKT HVORDAN KAN VI REDDE REGNESKOGEN? De gode nyhetene er at det er mange mennesker som ønsker å redde regnskogen. De dårlige nyhetene er at det å redde regnskogene ikke vil bli enkelt.

I de siste ti årene har den globale handelen økt enormt i verden. Den har blitt tolvdoblet siden 2. Flere milliarder krysser mellom de rike landene hvert år. I dag er det mer enn nok mat til alle i verden, men allikevel sulter en halv milliard mennesker. Mennesker har forskjellige interesser knyttet til bruk og vern av land og vann, så ofte må vi ta valg som får konsekvenser for noen.

Skal vi for eksempel utnytte skogen og fjellet som sauebeite, eller la rovdyrene herske? Hvor skal vi få maten fra når matjord blir lagt under asfalt og betong? Tekstene forteller blant annet om det biologiske mangfoldet i regnskogen, om hvordan folk som lever i regnskogen er med på å bevare . Gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon.

Undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg. Transport og forurensing. Kjøretøy brukes veldig ofte noe som fører til store mengder av COutslipp, og vi blir utsatt for forurensning, noe som ikke er bra for helsa vår eller miljøet på noen måter.

Dette går ikke bare ut over vi som kjører mye som vi gjør i for eksempel Norge, men . I denne modulen ser vi på ulike typer interessekonflikter. Vi fokuserer på konflikter innad i organisasjonen (personalkonflikter) og konflikter som oppstår på grunn av uenighet om ressurser (som for eksempel olje). KLIMAENDRINGENE vil skape utfordringer av tidligere ukjent størrelse, sannsynligvis også når det gjelder konflikthåndtering. Men om det er god grunn til å bli skremt, er det ingen grunn til ensidig pessimisme. Det finnes mange eksempler på at store katastrofer får tidligere interessekonflikter til å blekne, og . Jeg trenger et eksempel på verdikonflikt og et eksempel på interessekonflikt.

Noen som vil hjelpe meg og finne en lett artikkel om det på nettet? Undervisningsopplegget handler om den store forskjellen som finnes mellom fattige og rike i verden, og hvilke konsekvenser det har for barn. Barn fra både rike og fattige land formidler selv hvordan det er å vokse opp i fattigdom. Gjennom filmer, bildeserier og oppgavespill får elevene kunnskap om hva som kan gjøres for .