Glyfosat roundup

Glyfosat , alt om glyfosat. Den inhibiterer enzymet som produserer 5-enolpyruvylshikimat 3-fosfat og blokkerer biosyntesen av aromatiske aminosyrer i vekster, men er relativt ufarlig for dyr da de mangler enzymet. Den prisbelønte journalisten Marie-Monique Robin forteller i boka Notre poison quotodien, Vår daglige gift, den utrolige historien om verdens antagelig mest brukte pestici ugrasmiddelet Roundup ( glyfosat er virkestoffet).

Middelet er, i følge produsenten Monsanto, verdens mest testede, men Robin avslører hvordan. Monsantos ugressmiddel Roundup har i flere tiår vært redningen for bønder verden rundt, men over en million europeere ønsker at produktet forbys.

EU i dag ga fornyet tillit. EUs medlemsland forlenger godkjennelsen av det omstridte ugressmiddelet glyfosat. Den internasjonale litteraturen om glyfosat og Roundup har sin bakgrunn både fra uavhengig forskning og industriens egne undersøkelser. Tallene spriker for hvor stor miljøpåvirkningen er, men mange konkluderer med at glyfosat gjør liten skade.

Thomas Bøhn og hans kollegaer bestemte seg for å teste effekten. En strid har de siste par årene versert i EU, der flere land har gått imot å forlenge tillatelsen til bruk av glyfosat , også kjent under varemerket Roundup. Norge kjemper for godkjenning.

Informasjon om helse og miljøeffekter av glyfosat er oppsummert i faktaarket om glyfosat : Fakta om glyfosat.

EU-parlamentet mener det omstridte ugressmiddelet glyfosat må totalforbys innen fem år. Medlemslandene skal diskutere saken på onsdag. Den danske avisen Arbejderen melder at EU kommisjonen på egen hånd har godkjent bruk av sprøytemiddelet glyfosat for ti nye år. Det har vært sterk motstand både i EU- parlamentet og blant mange medlemsland mot . Det finnes glyfosat i mennesker og dyr, gjør det noe? Relativt ny kunnskap viser at sprøytemidler som Roundup , som inneholder glysofat, også inneholder hormonforstyrrende stoffer.

Disse er brysomme for oss. De kan gi alvorlige effekter selv i ekstremt lave doser, særlig for organismer som er i sterk utvikling, hvor . Før oppspiring, før etablering eller etter høsting av alle kulturer. Til total- bekjempelse på grusplasser, industriarealer, langs veier, jernbaner, kraft- linjer, gjerder etc.

I moden byggåker uten gjenlegg (ikke i åker til såkorn). Ved skjermet sprøyting i frukthager, prydtre og pryd- og bærbusker. Tas raskt opp gjennom bladverket . Likevel er det rapportert om flere forgiftninger, deriblant flere dødsfall.

Dødsfallene har med få unntak vært assosiert med selvpåførte forgiftninger, og . Det lykkedes mandag EU-Kommissionen at samle EU-flertal for at forlænge godkendelsen af sprøjtegiften glyfosat i fem år.

Miljøfolk ville have haft forbu den agrokemiske industri ville have haft år. I juli i år satte California . Dosering av glyfosat för bästa bekämpning av oönskat ogräs. Roundup , världens mest använda ogräsmedel, bekämpar ogräs med effektiv och säker teknik som passar i alla trädgårdar.

Lobbykampanjen är i full fart för att glyfosat ska vara fortsatt tillåtet att använda trots att det redan är klassat som ”sannolikt cancerframkallande”. Nu är det upp till oss att stå upp för giftfri mat, skriv under namninsamlingen . Foto: Svein Egil Hatlevik. I tillegg oversvømmes verden av GMO mais og soya som finner veien inn i de fleste matvarer.

Denne publiserte artikkelen fra.