Gran ved

Den brenner fort og med intens varme. Så mye varme gir den når den brenner for fullt at ovnen kan bli rødglødende (pass på ikke å brenne så hardt at du ødlegger pipa). Litt jobb er det jo, man må fylle på ved ofte. De fleste av oss som fyrer med ved har allerede vinterforsyningen vel i hus. Det tar lett fyr og er enkelt å kløyve.

Bra å bruke for å få fyr.

De tresortene som egner seg minst for vedfyring er osp, gran og gråor, da disse brenner raskt opp og gir minst varmeutbytte pr. Når du skal kjøpe ve og du blir tilbudt blandingsve lønner det seg å spørre om hvilke tresorter den inneholder, og gjerne fordelingen av dem. Mange foretrekker nåletre på grunn av. Slik sjekker du om veden er tørr nok.

Ved er en viktig kilde til oppvarming i norske hjem. Her er listen over hvilke treslag som brenner best. Tørking av gran og bjørkeved til brensel. Lars Mytting sin bok ”Hel ved”.

Når dette skrives, så er opplaget kommet opp i over.

Et problem med dette er naturligvis at man risikerer å betale ekstra for å bli pålurt rå ved. Men i år har Norsk institutt for skog og landskap innledet et prosjekt for på sikt å energimerke ved etter hvor mange kilowattimer de inneholder. Dette kan også slippe gran og andre, lettere, treslag inn på markedet.

Har trott att granved till spis och kakelugn är synd tills nu. När jag var med om eldning till ny gärdsgår eldning i balja för att mjuka upp vidjor och eldning för att bränna spetsar för störar så upplevde jag den mest behagliga rökighet som jag har vistas i. Jämför mot björkveds rök . Arten vokser i nordlige strøk i et taigabelte rundt Nordishavet og brukes til bygningsmateriale, papir og møbler, samt som juletre. På engelsk heter gran Norway Spruce.

Dette kommer av at engelskmennene lærte å kjenne dette treslaget først ved kjøp av . Kommunen grenser i nord til Søndre Land og Vestre Toten, i øst til Hurdal og Nannesta i sør til Lunner og Jevnaker, og i vest til Ringerike. Det er heller ikke langt til Sør-Aurdal og Valdres fra den nordvestre delen av kommunen. Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum – Photographer Løyning, Nils. Dichotyp gran ved Elghøa i Flendalen, Trysil. Grana har normal kvistsetting nedenfra, men er uhyre smal oventil.

Den står i et bestand med mer normale grane. Dette fotografiet inngår i et arkiv der bildene er i hovedsak tatt av utsendinger fra Skogdirektørens kontor (senere Direktoratet for statens skoger ) i . Gran kommune er del av Hadeland . Derfor er det ikkje ønskeleg å ha gran inne i verneområda våre på desse kantar.

Særleg gjeld dette dei områda som er verna for å ta vare på varmekjær lauvskog. Her er ein redd for at gran vil spreie seg ved hjelp av frøspreiing og vegetativ formeiring.