Gris drektig

Drektighet er et uttrykk som er synonymt med svangerskap hos pattedyr. Dyr som blir gravide kalles gjerne drektige. Drektighetstiden (svangerskapet) beskriver tidsrommet mellom eggcellenes befruktning og avkommets fødsel.

Drektighetsperioden inngår således i metøstrus (den såkalte etterbrunsten), som dessuten også . Grisen brukar trynet til å rota i jorda for å finna mat når den får gå ute. Den leitar etter røter, nøtter og sopp. Grisar som ikkje går ute, et for det meste kraftfór, men tek og gjerne gras, surfór og halm. Den får 8-ungar om gongen. Den går drektig i 1dager, og i økologisk produksjon er det krav om at smågrisene skal gå med mora i minst dager før de skilles.

Dette kaller vi avvenning, siden smågrisene vennes av med å ete morsmjølk. Antall avvente smågriser per . Elefanten er drektig i knapt to år. Ny forskning kan kanskje avsløre hva som gjør den tykkhudede kjempen i stand til å gjennomføre dette maratonsvangerskapet, som gir hjernen mer tid til å utvikle seg og hjelper kroppen til å . Svangerskap hos pattedyr, omfatter fosterutviklingen fra eggets befruktning til fødselen. Denne tidsperioden kalles drektighetstiden.

Den kan variere betydelig etter dyrearten og er som regel kort hos små arter, lang hos store. Hos samme dyreart er den noenlunde konstant, men kan også variere en del etter . Purka har evne til å vise brunst med tre ukers intervaller dersom den ikke blir paret og blir drektig. Reguleringen av reproduksjonen er meget komplisert, men samtidig fascinerende. Både nervesystemet og mange forskjellige organer er involvert, og det er . Drøvtyggere svelger fôret fort, gulper det opp og tygger og svelger en gang til. Hvilket av disse dyra er drøvtygger?

Når hunndyr har unger i magen er de drektige. Hvor lenge er ei geit drektig ? Ei purke får som regel et kull med 8-grisunger to ganger i året. I forbindelse med endringene av forskriften ble det også bestemt at gris skal ha tilgang på rotemateriale og at drektige ungpurker, purker og råner skal ha grovfôr.

Spæl går noe kortere ti 1- 1dager, og som oftest er det slik at jo flere foster ei søye bærer på jo kortere er drektigheten. Når søya nærmer seg fødsel har hun satt jur og fått melk i juret. Videre hovner kjønnsleppene opp, søya får innsunkne flanker og slakkere bekkenbån og en del søyer slimer.

Ja da er drømmen våres nesten i boks. Vi har så og si kjøpt oss ett gårdsbruk, der er det melkeproduksjon og oppdrett av smågriser. Gubben kan det med ku, og jeg skal lære av han, men begge to er helt grønn på det med gris. Men det er bare to stk pr dags dato, de er drektige og . De fleste søyene får to lam, men de kan få helt opp til lam.

Det er plass til purker. Etter lamming går søya alene med lamma i noen dager før de slippes sammen med resten av saueflokken. Da har søya og lam lært hverandre å kjenne slik at de kan finne hverandre i flokken.

Mange bønder bruker av praktiske hensyn diefôr til purkene både i drektighetstid og dietid. Det kan sikkert fungere greit, men vi ser at bonden ofte sliter med å få nok fôr i purkene i dietida. Natura Svin Die er økologisk spesialfôr tilpasset drektige purker fra inseminering og frem til de flyttes til fødeavdelingen.

ANN HELEN GAUSTAD-fltlliSl. Små grupper med korte eteskiller. Innredning i drektighet og rekrutteringsavdeling. Våre løsninger gir deg en effektiv avdeling.

Click to enlarge image Bedekningsavdeling-188. Ved transport av hest, storfe, småfe, struts og gris skal kjønnsmodne, ukastrerte hanndyr holdes fysisk atskilt fra hunndyr, hingst fra hingst og råne fra råne. Andre hanndyr skal også holdes atskilt. Et konsentrert smågrisfôr med høyt protein- og aminosyrenivå for robuste smågriser som skal ha maksimal tilvekst i smågrisperioden. Et supert fôr til SPF- griser og besetninger med god helsestatus og problemfri avvenning.

Pluss utnytter det maksimale av grisens genetiske potensial. Fôret er også velegnet til en . For andre typer fôrautomater må maksimalt antall griser pr. Statens landbrukstilsyn. Der hvor det benyttes datastyrte fôrstasjoner for drektige purker, bør det .