Gris vekt

Gris eller svin (Sus scrofa domesticus), også kjent som tamgris og tamsvin, er en underart av villsvin (Sus scrofa). I vitenskapelig sammenheng blir tamgrisen også referert til som Sus domesticus. Mye tyder på at tamgrisen oppsto som følge av flere samtidige uavhengige prosesser på forskjellige steder i verden. Bufret Lignende En viktig årsak er fôrforbruket. Men dette stiger slik at fôrforbruket er rundt FEg ved kilo.

Med en fôr- pris på tre kroner koster det ca.

Den kjennetegnes ved en relativt høy spekktykkelse og mye intramuskulært fett. Andre internasjonale raser er hampshire, som brukes mye i svensk svineavl. Smågris er gris opp til kg vekt , slaktegris er gris mellom og 1kg levendevekt som fôres opp for å bli slaktet.

Slaktegrisen er vanligvis ikke ren . Hvis byllen er stor ville jeg ikke stukket hull på eller klemt på den pga beliggenheten. Venene rundt nesen står i forbindelse med venene til hode og. Optimal slaktevekt vil være forskjellig for hvert tilfelle. Rett utslaktingsstrategi kan bety mye for økonomien i slaktegrisproduksjonen.

Sorter grisene og bruk vekt eller brystmål, er tipset fra rådgiver Arvid Søyland i Nortura.

I denne artikkelen forsøker vi å vurdere hva som ville vært riktig slaktevekt for produsentene dersom markedet kunne ta imot all gris. Asbjørn Schjerve, Organisasjonssjef Norsvin. Dersom vi forutsetter et fritt marked med plass til alt vi produserer av slaktegris, vil vi kunne filosofere rundt hvor tung slaktegrisen . Daglig tilvekst er et nøkkeltall i smågris- og slaktegrisperioden. Den er forskjellig ved ulik alder og vekt , slik at periodevise tall for gjennomsnittlig tilvekst påvirkes av vekta på grisene ved innsett og avgang. På Norturas medlemssider (1) ligger en tabell for sammenhengen mellom brystomfang, levendevekt og slaktevekt for slaktegriser.

For avlspurker finnes i midlertidig ikke en slik tabell. Mange ganger har man behov for å anslå vekt av griser i forskjellig aldre, og en ser at øyemålet selv hos drevne produsenter. Men er denne korket med di nye endringene? Re: Hva er slakteprosenten på slaktegris?

Kom ikke inn på linken du la ut, men for et par år siden var forholdet at om grisen. Stor og kraftig manuell vekt for sau og gris. Vi får ofte spørsmålet: Hva skal grisen veie når jeg melder den inn?

Her kan du beregne det selv! OBS: Kalkulatoren beregner enkeltdyr. NB: Kalkulatoren har en svakhet i funksjon som gjør at den ikke fungerer i nettleser Firefox og Chrome.

Bruk versjonen under for Excel. Eller du kan komme med eget ønske om oppdeling! Må være noen svære grisunger som kommer til verden der dere bor 🙂 Svigerfaren min er smågrisprodusent så jeg har sett mange nyfødte griunger i mitt liv.

Kan da umulig være mer enn kiloet? Jeg har jo vært med på å kjøre i bakkene på trysil med en gris på ryggen ( riktignok en død gris ) som vi grilla mens vi hørte på DDE konsert. Den veide kg ferdig slaktet. Dette var en lite gris men jeg mente at en gris veide – kg i slaktevekt. Mitt slagkraftige argument var at det kosta alt for mye å fostre opp en gris til . Sjølvsagt kjem det an på kva grunnlag ein har fått oppgitt som utgangspunkt.

Har ein ei vekt å gå ut frå på kilo eller meir, bør ein levere grisene ved ei gjennomsnittsvekt på omlag kilo. Eller skrive på ein annan måte: Lever grisene ei veke tidlegare . Når purka (grisemammaen) skal ha unger, må hun få komme inn i fødebingen noen dager før fødsel. Der bør det være god plass, gjerne halm på golvet og helst egen krok for de nyfødte grisungene med ekstra varme. Nyfødte grisunger er veldig små og veier bare rundt en kg – det samme som en stor brunost!

Strategi er en plan over handlinger som har til hensikt å nå et spesifikt mål. Strategi handler mer om hva som skal gjøres enn om hvordan noe skal gjøres. Det kan være store eller små mål. Man må vite hvor man er og hvor man vil! Ledelse på en gård er en viktig del for å kunne sette mål og lage en . Nøkkeldata: Forskjellige navn: svin, gris , purke, råne, galte (kastrert hanngris) Raser i Norge: norsk landsvin, yorkshire, duroc.

Onsdag ble OA- grisen veid til kilo i beregnet slaktevekt. Vi vil gjerne vite hva den veier når den slaktes om dager. Vi kårer en vinner blant de som tipper riktig vekt eller er nærmest, og premien tilsvarer verdien av halve grisen i Gilde- produkter. De to som tipper nærmest får verdier tilsvarende en kvart .