Gyrodactylus

Gjennom tester med mitokondrielt DNA har forskning slått fast at parasitten genetisk grupperer seg i . De angriper fiskens hu men sjelden gjellene. Gruppens nære slektninger, Dactylogyrus, har en større tendens til å gå etter gjellene. Smittestoff og smitteveier. NINA-forskeren Bjørn Ove Johnsen var den første som .

Parasitten kan føre til at hele bestander av villaks i smittede elver går tapt. Derfor er det veldig viktig at alle som ferdes ved elver og ferskvann vet hva de må gjøre for å forhindre smitte. Det viktigste er aldri å overføre fisk . Gyrodactylus salaris avbildet med skanning elektronmikroskop. De er ektoparasitter på gjeller og hud hos saltvannsfisk, ferskvannsfisk og rumpetroll.

Bare én vert benyttes i livssyklusen. Larveutviklingen er meget komplisert og finner sted inne i dyret. Ett enkelt individ kan få ca.

Etter tre år går antallet gytelaks ne og etter sju år er fangstene redusert med prosent og laksestammen er utrydningstruet. Den er en utvendig parasitt på atlantisk laks (Salmo salar) når fisken oppholder seg i ferskvann. I vassdrag der den forekommer fører den til ca. I første omgang presenteres bakgrunnsdata i relevante områder.

Deretter vurderes sannsynligheten for introduksjon gjennom ulike smitteveier. Så vurderes konsekvenser ved smitte generelt. Effekten av denne infeksjonen er alvorlig, og kan føre til at laksen . Mattilsynet har ansvaret for overvaking, førebygging og smittebegrensande tiltak.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har ansvaret for tiltak for å utrydde parasitten. Som parasitt setter den seg fast med sine små klør og spiser av laksungenes hud. Gyro spiser lakseunger levende! Jublar for at Lærdalselvi er friskmeld. Dette er første gong ei elv er friskmeld etter å ha blitt behandla med aluminiumsmetoden i kombinasjon med små mengder rotenon.

Der sitter den festet med et festeorgan (haptor) med skarpe kroker og livnærer seg av fiskens slim og hudceller. Ved spisingen limer den munnenden, som sitter i motsatt ende av . The most recent species compilation lists some 4gyrodactylid species.