Havbruksnæringen

Fiskeri- og havbruksnæringen omfatter bedrifter som arbeider med mat fra havet. Fiskeindustribedrifter kjøper fisk og annen sjømat fra fiskeflåten. De sorterer og behandler sjømaten, før den blir videresolgt til det norske eller det utenlandske markedet. Mesteparten blir eksportert av eksportører som er godkjent av . Næringen er enda ung og kunnskapsbasert, og har potensiale for fortsatt vekst og utvikling, men den står imidlertid ovenfor en rekke utfordringer.

Næringens fremtid er avhengig av god forskning på blant annet framtidig fiskefôr og bærekraftig teknologi.

Leverandørene til havbruksnæringen skal gjennom satsing på forskning og innovasjon være en vesentlig bidragsyter til utvikling av norsk havbruk. Sunn Mat for en voksende . Fotavtrykket skal ned og eksporten skal opp. Det er budskapet i Norsk Industris Veikart for sunn vekst i havbruksnæringen. Det som er mindre kjent er at næringen skaper store ringvirkninger i annen indstri både lokalt, regionalt og nasjonalt.

I debatten om hvorvidt kommunene tjener på å ha oppdrettsvirksomhet eller . Norge som havbruksnasjon. Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring gir kortfattet informasjon om norsk havbruksnæring.

Inneholder informasjon om antall tillatelser, sysselsetting, salg, beholdning,. Ny teknologi vil forandre fiskeri- og havbruksnæringen så man vil ikke kjenne den igjen fra i dag. I norsk havbruksnæring er det laksefisk først og laksefisk sist, og slik har det vært siden starten. All annen fisk og skalldyr utgjør bare en bitteliten prosentdel.

Utviklingen av laksenæringen har vært meget rask, og norsk kunnskap og teknologi har spilt en vesentlig rolle for utviklingen av lakse- og ørretoppdrett i andre land og . For å kunne utløse dette potensialet . Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen. Havbruksnæringen – Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Avdeling: Næring og bedrift. Vi spår en lysende fremtid for fiskeri- og havbruksnæringen samt leverandørbedriftene som er tilknyttet disse næringene.

Vi skal bidra til å hjelpe bedriftene til å lykkes med veksten, sier sj. Sett Sjøbein fortsetter innsatsen for rekruttering til havbruksnæringen. Organisasjonen har også fokus på å gjøre . En ny klynge for leverandørindustrien til oppdrett er i ferd med å vokse frem. To eksisterende klynger, Akvarena og Smart Water Cluster smelter sammen. Deltakelsen i samlingene med personer fra havbruksnæringen og personer fra tilstøtende fagområder, bidro til å øke nyansene og kreativiteten i framtidsbildene.

Ja til fortsatt satsing på utdanning til fiskeri- og havbruksnæringen. Utdanningen bør styrkes og satses på.

Kunnskapsdepartementet har 4. Yrkesfagene skal tilpasses .