Havert

Felles for de fleste er at oversiden er mørk og undersiden lysere, hannene har lyse flekker på mørk bunn og hunnene har mørke flekker på lys bunn. Havert er den største av selene som lever i norske farvann. Både havert og steinkobbe har næringssøk i og utenfor skjærgården og i fjordene.

Begge artene beiter ofte på bunnfisk, og beiteområdene er gjerne gode fiskeplasser. Selene er derfor utsatt for å sette seg fast og drukne i fiskeredskap. Særlig to fiskerier er viktige med hensyn til bifangst av sjøpattedyr: .

Grå eller brunaktig, med spredte mørke flekker. Finnes bare i det nordlige Atlanterhavet. Forekommer langs hele Norskekysten.

Etter en drektighetstid på litt under ett år fødes én . Når høstmørket senker seg, setter hundrevis av havert kurs mot Froan, langt ute i havet utenfor Trøndelag. Da er det tid for årets største begivenhet – ungekasting. Haverten er den største av dei jaktbare selartane som finst fast langs norskekysten.

Hovudtyngda av havert i koloniar finst på kysten av Rogaland og frå Sør-Trøndelag og nordover til Finnmark.

Det finst store populasjonar av havert , den vestatlantiske med tilhald frå Nord-Labrador til New Englan den . Fiskeridirektoratet har vedtatt nye kvoter for årets jakt på kystsel. Direktoratet har imidlertid ikke gjort det enkelt for seljegerne å finne fram til kvoten, som ligger godt skjult blant fiskerimeldinger for yrkesfiske. Tror dette er en havert , men har aldri sett verken den eller steinkobba før, så er ikke sikker. Ser i litteraturen at et godt kjennetegn skal være utformingen av snutepartiet. Flat overgang mellom snute og panne tilsier havert , mens overgangen beskrives som brattere hos steinkobbe.

Så mye havert ute i fjorden ca 1stk på ca 2meter! Tananger i Sola kommune. Bjørn Myhre, Sola og Madla i førhistorisk tid in Soga om Sola og Madla: I dag held fjordselen seg særleg på Kjør og andre . Halichoerus grypus) quotations ▽. Orsolya Haarberg, Samfoto, NTB scanpix. Der storhavet slår inn, heilt vest i havet, der likar haverten seg. Dette er ein selart som berre dei færraste har sett.

Det er også ei gåte at dei i perioder av året samlast i langt større flokkar enn bestanden skulle gje grunnlag for. Kvar kjem alle desse selane frå? Naturfotgrafen Ole Jakob Vorraa jakter på sel og . To start page for Nasjonal digital læringsarena.

Get the Havert weather forecast.

Access hourly, day and day forecasts along with up to the minute reports and videos for Havert , Germany from AccuWeather. Vil leie fartøy til telling av havert. Havforskningsinstituttet ønsker å leie et mindre, hurtiggående fartøy til steinkobbeundersøkelser og telling av havertunger langs ytre kyst i Nordlan Trøndelag, Møre og Romsdal og i indre Sognefjord. Leieforholdet vil gjelde for 2 . Forklaring på Kategori. Beklager, noe gikk galt.

Gjeldende kategori: LC . Dei finst berre i Nord-Atlanteren. Hannen kan verte opptil tre meter lang. Haverten finst spreidd langs dei ytre delane av norskekysten. Den viktigaste yngleplassen er Froan.

Doctor Havert is a Board Certified Family Physician who has been practicing in the Northern Virginia area for the past several years. She is a native of Minneapolis, Minnesota and completed her undergraduate work at the University of Wisconsin. Nettstedet har også en blogg.

Meron er utviklet ved Sjøsamisk kompetansesenter i Porsanger. Det er tilgjengelig også for andre sentre og lokale .