Helsetjenesten for storfe

Her kan du lese nyheter og fagstoff om dyrehelse, dyrevelfer sjukdommer og forebygging. Hold besetningen fri for virus og klauvsjukdommer. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Viser – av artikler . I Norge og i TINE har vi lange tradisjoner for å jobbe målrettet for en best mulig helse hos norske storfe.

Helsetjenesten for storfe er et nyttig redskap for norske storfeprodusenter.

Vi har nå ledig stilling som fagsjef storfehelse. Fagsjefen skal videreutvikle TINEs arbeid innen storfehelse, bidra til å styrke verdiskapingen hos TINEs melkeprodusenter, og bidra til at TINE-rådgivingen holder et høyt . Tilgang: Tilgang for alle. Overordnet post: Norsk veterinærtidsskrift.

Annen klassifikasjon: 636. Social behaviour in farm animals, L. Linker til aktuelle hjemmesider. Meieriselskapene har det .

Helsekortordningen som grunnelement (som alle produsenter skal være med i) og rådgivning som den spesielle del. Vi har laget designmanual med bla ny logo, fotografering og tegning av illustrasjoner. Lenke til nominasjonsskjema finner du saken nedenfor.

Tema for møtet: Veterinært arbeid i større mjølkekubesetningar med vekt på jurhelse og fruktbarhet. Olav Østerås kjem frå helsetjenesten for storfe. Møtestad: Mattilsynets lokale i Ølen (same bygg som Fatland slakteri). Likeledes er det alle- rede etablert et samarbeid med NMBU Veteri- nærhøgskolen om hvordan ressurser kan sam-.

Prosjektets styringsgruppe vil ha representanter fra Animalia, Tine, NVH og VI. Systemet er testet ut i Norge og konklusjonen er at skjemaet fungerer bra. Det er tatt i bruk av andre kontroll instanser som en hjelp til å dokumentere dyrevelferden.

I Danmark er listen brukt som krav for å få godkjent produksjonen som økologisk. Dyrevernalliansen, ”Fakta om dyretransport og slakting”, URL: dyrevern. Me inseminerar storfe dagleg i Hægebostad og Audnedal. Skal du bygge nytt fjøs til storfe i dag er løsningene mange. I dag er det dyrevelferdsloven og holdsforskrifter til storfé som angir et minstekrav til kuas tumleplass.

Animalia i samarbeid med VI, NVH og helsetjenesten for storfe. Hvor sikker vil medisinsk sanering være? Det finnes ikke informasjon om hvor effektiv medisinsk sanering er på storfe smittet med virulente D.

For geit: Ingolf Folven (sign.) Leder for Helsetenesten for geit. For pelsdyr: Odd Harald Nordsveen (sign.) Styreleder Norges Pelsdyralslag. Sauekontrollen og animalia.