Hovedtrekkene i evolusjonsteorien

Ingen fagfolk med kjennskap til det overveldende datamaterialet vi har, betviler i dag hovedtrekkene i Darwins teori om evolusjon ved det naturlige utvalg. Fossilfunnene taler for seg selv: man gjør i dag presise forutsigelser om at mellomformer må finnes – og man finner dem! Genetikken viser akkurat det . Dette Viten-objektet gir oversikt over hovedtrekkene i evolusjonsteorien og grunnlaget for denne teorien.

Dagens evolusjonsteori er basert på Darwins teorier og komplettert med beslektet og nyere forskning som ikke var kjent for Darwin (se også nydarwinisme). Endringer av arter innebærer forandringer i artens gener, egenskaper og atferd. Antall arter kan forandre seg ved at nye arter oppstår eller at arter dør ut.

Levende organismer bygd opp av celler. Tøffeldyret (encellet organisme, to individer) Hver art har et bestemt antall kromosomer i cellene sine. En organisme vokser ved at celler deler seg. Gjøre greie for celledeling og for genetisk variasjon . Transcript of Naturfag 10. Forklare hovedtrekkene i evolusjonsteorien og grunnlaget for denne teorien.

Vite hvem Charles Darwin var. Vite hva naturlig utvalg er. Evolusjon og klassifisering.

Lære om hvordan nye arter kan oppstå . Jeg tror på evolusjon , men ikke milllioner av år, bare som for. Det er i dag tre hovedtrekk som enkelt beviser evolusjonsteorien : – Biologi – man ser at dyr fra samme gren i. Selve endringsprosessen kalles for evolusjon. Forskerne er enige om at naturlig utvalg er den viktigste mekanismen som forårsaker evolusjonære endringer. Det hersker i dag ingen tvil . Darwins ( evolusjonsteorien ) innvirkning på psykologien. Jeg vil gjør rede for hans bidrag i hovedtrekk og gå inn på sterke og svake sider ved hans teorier.

Læreplanen i naturfag for trinn etter tiende sier at elevene skal gjøre greie for celledeling samt genetisk variasjon og arv, og også forklare hovedtrekkene i evolusjonsteorien og grunnlaget for denne teorien. I sjuende trinn skal elevene også beskrive solsystemet vårt og naturvitenskapens teorier for hvordan jorda har blitt til. Og det blir ekstra synd at læreplanen i LKførst bruker begrepet evolusjon på 8. I den videregående skolen tas det inn i biologi der et kompetansemål krever at eleven skal gjøre greie for teorier for . Hvordan har jorda og livet på jorda utviklet seg? Den største revolusjonen som har skjedd evolusjonsteorien siden Darwin – og som altså er en del av moderne evolusjonsteori , . Fra fisk til menneske (1:3). Neil Shubin er biolog og paleontolog, og ekspert på anatomi og forhistorisk fisk.

I menneskekroppen finner han arven etter forfedrene våre, nemlig fisk, reptiler og aper. I denne episoden tar han for seg fisken i oss. Blant annet viser det seg at både brokk, hikke og høyt blodtrykk er plager som kan . Karakter forklare hovedtrekkene i evolusjonsteorien og grunnlaget for denne teorien forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda endrer seg og har endret seg opp gjennom tidene og grunnlaget for disse teoriene. Kompetansenivå Kjennetegn på måloppnåelse.

Eleven kan drøfte og begrunne evolusjonsteorien og.