Hva er en næringskjede

Ved hjelp av solenergien produserer plantene organisk materiale og omdanner strålingsenergi til kjemisk energi. De utgjør produsentene som fortæres av . Hver organisme befinner seg på sitt trofiske nivå. Det første leddet eller trofiske nivå i en næringskjede kalles en produsent. Produsentene er som regel planter, som gjør om energi i sollyset til kjemisk .

Alle dyr må spise for å overleve. Vi kan lage en oversikt over hvem som spiser hva. Det kalles en næringskjede. En næringskjede begynner alltid med en plante. Det er fordi planter kan lage sin egen mat.

Planter kalles derfor produsenter. Det starter med produsenter som utnytter solenergien og lager glykose og oksygen. Sånn holder næringskjeden på, alle spiser hverandre, slik at de får den næringen som plantene lager, som de ikke klarer å .

Produsent: Produsent er som oftest planter fordi planter lager sin egen næring i fotosyntese så man kaller dem for produsenter. Hadde det ikke funnes planter hadde det ikke funnes liv. Siden presenterer temaer og begreper fra næringskjeder , næringsnett og kretsløp. Dette er temaer som er knyttet til kompetansemål i ungdomstrinnet og er kun repetisjon her.

Disse er definert ut fra hvem som spiser hvem eller hva , altså hvor de får næringen fra. Fagstoff: Artene i et økosystem har ulike roller. Noen skaffer dette på egen hånd gjennom . Noen næringskjeder inneholder ingen planter. Vis grubleteikninga til elevane.

Les høgt dei ulike utsegnene eller la elevane lese dei sjølve. Be dei om å grunngi kvifor dei tenker som dei gjer. Skildrar viktige begrep innafor økologi.

Lær om hvordan energi som overføres mellom levende organismer, kan beskrives som en næringskjede. Følg en næringskjede fra førsteprodusenter på bunnen av kjeden og opp til tredjeforbrukere på toppen. Akkurat som i næringskjeder trenger næringsnettverker mye solenergi for å virke.

Næringskjeder – oversikt over hvem som spiser hva.

Et næringsnettverk er akkurat hva et økosystem er. Kjøtteter og planteeter. En kjøtteter spiser andre dyr. En planteeter spiser planter. Noen dyr spiser både planter og kjøtt.

Konsumere betyr å bruke. Det plantene produserer konsumeres av dyrene. Organismer som lever i de frie vannmasser og som driver med havstrømmene. Eksempel på næringskjede fra havet. I havet er det algene som er produsenter.

Energi blir overført fra en organisme til . Næringsnett er mange næringskjeder som er knyttet sammen i et nett.