Hva er havbruk

Virksomheten kan være intensiv eller ekstensiv, men omfatter også integrerte oppdrettsformer. Akvakultur eller havbruk er kultivering av organismer i vann, og omfatter dyrking av planter, alger og skjell og oppdrett av fisk. De tidligste eksempelene på akvakultur var oppdrett av karper i Kina, som man kjenner til har foregått fra ca. Akvakultur har hatt en stor vekst i moderne tid og står i dag for rundt en. Vi vet svært lite om hva som skjer med villaksen i havet.

Veksten i havbruksnæringa kan ikke bare være begrenset av hva markedet etterspør.

Veksten må også skje innenfor rammen av hva miljøet tåler. Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring. Ny teknologiFramtida for norsk havbruk er ikke bare nye produkter til nye markeder i verden,.

Nisjebedrifter lykkes på eksportmarkedet. Hva skal norske bedrifter gjøre for å lykkes på internasjonale markeder? Utnytt de mulighetene som offentlige ordninger gir og sats på å bli god innenfor enkelte nisjer.

Ny produksjonsplattform for laks skal gj re oppdrettsn ringen mer b rekraftig . Skal kunne drive produksjon over langt tid med akseptable miljøvirkninger. Innsatsfaktorene må være bærekraftige.

Dyrevelferdsmessige hensyn må være ivaretatt på en akseptabel måte . Utdanninger innen fiskeri- og havbruk gir kunnskap om hvilke utfordringer og muligheter som ligger i næringen. Utdanningene omfatter blant annet fiskeri, oppdrett og marin bioteknologi. Praksisen er hovedsakelig kjent for sin søknad til fiskeriene, men det er ikke det eneste akvakultur kan brukes til. Det gjelder også for østers, reker og andre dyr ikke tradisjonelt . Om leppefisk som avlusningsmetode.

Fra småskala familieoppdrett av fisk i Kina til storstilt produksjon av oppdrettsreker i Indonesia og kommersiell lakseoppdrett i Norge. Oppdrett av fisk og skalldyr er spådd å overta produksjonen av storfe i løpet av dette tiåret. Tilgangen til markedene er en sentral utfordring for norsk havbruk i dag. Havbruk er en stor og mangeartet industri. Markedstilgangen kan bli bedre gjennom i større grad å integrere nasjonale politiske virkemidler med virkemidler innenfor det europeiske markedet.

Gitt det bildet jeg har skissert. Hva sier det om potensialet for vekst? Den norske havbruksnæringen har vokst kontinuerlig over en periode . Nagelld er eksperter på teknisk visualisering, animasjon og kommunikasjon. Nøkkelpersonell har bakgrunn fra havbruksbransjen, fra tekniske industri, fra internasjonal markedsføring og strategi.

Og naturligvis fra 3D visualisering og animasjon. I suVi forstår hva du snakker om.

Det handler om å vite hva du faktisk holder på med og om hva dine kunder er opptatt av. Vi jobber med en rekke selskaper i og rundt sjømatbransjen. Og vi er som dem (og du) opptatt av resultater.

Vi har null pologenser-faktor. Noe som gjør at du strekker budsjettene dine langt hos . Høyres mål er en lønnsom fiskeri- og havbruksnæring. Det viktigste er å sikre en bærekraftig ressursforvaltning og bedre rammebetingelser for norsk sjømatprodu. Hva er en visningskonsesjon? Dette på vilkår om at det legges til rette for at publikum kan se og lære mer om norsk havbruksnæring, både på land og sjø.

En aktør får tillatelse til å produsere en viss . Underlaget for hva som presenteres i dette foredraget. Et prosjekt på oppdrag fra Norges forskningsråd og. Innovasjon Norge: Potensiale for utvikling av tverrgående teknologier og teknologisk utstyr til bruk i marin, maritim og offshore sektorer. Foreløpige resultater fra studien som er utført av.

Fiskeridirektoratet arbeider etter målrettede planer for å finne årsakene til at fisk har rømt. Men vi bruker også mye tid på rømmingsforebyggende arbei fordi vi erfarer at det gir best effekt i forhold til innsatsen. Ved besøk på et visningsanlegg blir man tatt med ut på sjøanlegget hvor . Her er en oversikt på hva de tre nye prosjektene våre innebærer. Globale idealer og lokale realiteter – fundamentet for bærekraft (SUSTAIN-FISH) Formålet med prosjektet er å utvikle bærekraftsindikatorer ved å se på eksisterende standarder, indikatorer og reguleringer, og hva som mangler, overlapper . Våre klienter omfatter selskaper i havbruksindustrien, . I denne strategiske instituttsatsingen vil felt‐ og eksperimentelle studier bli kombinert med økologisk modellering for å gi en bedre forståelse for den samlete effekten av havbruk på ville bestander av laksefisk.

Hvilke krav skal stilles til næringa?