Hva er natur

Med natur menes noe som ikke er skapt av mennesker. Det kan bli brukt som motsetning til kultur. Det ble opprinnelig brukt om egenskapene som var medfødt i hver en person eller nedfelt i hver en ting, men i dag blir begrepet natur helst brukt om den utemmede verden . En persons eller tings natur brukes videre om medfødte, iboende . Natur er det motsatte av kultur.

På den annen side er våre forestillinger om natur og naturlighet grunnleggende kultur- og tidsspesifikke. Det gjelder både det vi forstår som naturen der ute og . Dette har jeg tenkt mye på i det siste, og det er neimen ikke bare lett… Utgangspunktet mitt er en fortvilelse over at mennesket fristilles naturen. Vi snakker om mennesket OG natur , mens det i min verden er innlysende at mennesket ER natur.

Vi har lagt jorden under oss, og blitt altfor mange… Jeg spurte en . Kråka lurer på hva natur egentlig er, og Carina har funnet ut tre ting som er lurt å vite om naturen. Vi må finne den mest verdifulle naturen mens den ennå er der.

Det vil spare oss for tid og penger når hytter og nye kjøpesentre skal bygges. Trude Myhre, skogbiolog i WWF. Skogvern er jobb nummer én.

Bare tre prosent av skogene i Norge er vernet, resten ligger åpnet for hogst. Situasjonen er veldig dramatisk. Hun gikk 6kilometer for . I bokens siste del argumenterer hun for at de nye forplantningsteknologiene – fra prøverør til surrogatmødre og (i en kanskje nær fremtid) kloning – medfører en forskyvning i forholdet mellom kultur og natur.

Når det blir mulig, i økende gra å bestemme hva slags barn man skal få, betraktes ikke lenger prokreasjon som noe . Vi mener at lokale miljøutfordringer må sees i en større sammenheng, hvor alle de mindre og lokale problemene til sammen utgjør et stort problem. Om vi tenker parallelt med det vi allerede har sagt, kunne vi tenke oss klassen av alle guder og spørre: hva vil det si å tilhøre klassen av guder? Da tenker vi oss at gudene har en viss natur , og at denne naturen forteller oss hva det vil si å være en gud. Ettersom som det er snakk om vegledning i friluftsliv så må det nødvendigvis dreie seg om mennesket forhold til natur.

Men begrepene sier egentlig ingen ting om natur. I Norge har vi mye natur , men over 1arter har blitt utryddet de siste 2årene. Hvorfor utrydder vi naturmangfol også kalt biologisk mangfold?

I møte med fri natur får vi vite hva tingene egentlig er.

Vi blir venn med stedet – Norberg- Schulz måte å gjøre rede for hva det vil si å bo, å høre hjemme . Men må evnen til virkelig å oppleve naturen øves opp? Vi tar kampen med de store forurenserne og stopper. Et helt kapittel i meldingen er viet bærekraftig bruk og god tilstand i naturen.

Presentert av Svein Sæter. Og hva skal naturen med oss? Hessen stiller ikke bare spennende spørsmål i sin nye bok.

Hva skal vi med naturen ? Han gir også mange spennende svar, i ei bok full av fakta og spådommer og tankekors og historier, ofte servert med glimt i øyet. FUB mener at barnehager med vekt på natur og friluftsliv er en barnehageform som er god for barn, foreldre og ansatte. NiN håndterer variasjonen i alle naturmiljø i Norge, fra de store havdyp til de høyeste fjell, og fra Skagerrak i sør til Svalbard og Polhavet i nord.

Den best dokumenterte regionale trusselen mot norsk natur i dag er langtransportert luftforurensning. Skadene av sur nedbør er størst i Sør-Norge, men også store områder i Øst-Finnmark er berørt. Nyere undersøkelser viser at .