Hvor mye er en favn ved

Vedsekker i følge Norsk standard: liter – x cm. Hvis det er liter sekk, hvor mange sekker? Vi trenger VED før vinteren! Hvor mye betaler dere for et favn med ved?

Favn er oprinnelig et lengdemål: 18cm.

Favn brukes også til å måle volum me spesielt ved salg av trevirke som brensel. Man skiller da mellom meterfavn ( også kalt småfavn , vanlig favn eller bare favn ) og storfavn. Det går meterfavner på en storfavn. Jeg kjenner vedprodusenter som bruker litt andre mål på laget, for at det ikke skal bli så høyt.

Lengden på veden har alltid utgangspunkt cm. Poenget er uansett at man skal komme ut med mferdig stablet ved. Hvor mange småsekker er det i et mål eller en favn ? Er en favn med bjørkeved jeg mener.

Normalt er det vel ca fukt i disse etter som jeg har hørt. Er også mjeg mener og ikke m2. Prøver å finne ut hvor mye ved jeg får med meg i . Er det bare bjørkeved i sekken eller er det andre tresorter?

Har nå kommet over et problem på speider hytta jeg er med å driver. Til nå har vi hugd ved rundt hytta, stablet og tørket selv. Den siste tiden har antal. RogerMaar: Riktig, men det egentlige målet på et favn er x x 6. Vet også att en hestehenger ble sett på som ett favn også, noe som også traktor henger siden ble. Og traktor henger er jo større enn heste henger.

Vi snakker om favners dyp og om favner bjørkeved. Andre måleenheter som brukes rundt salg av ved i dag er liter, 60-litersekker, storsekk og storfavn. Denne oppgaven tar utgangspunkt i noen av de ulike begrepene og . Syns det var litt rart at furu var billigere enn løvskog.

Ved selges og lagres på mange vis, og det eksisterer mange måleenheter, noen er gamle – og noen er nye. Så det blir vel bjørk fra annen . For at det skal være lettere å sammenligne priser mellom ulike produsenter av ve har Norsk Standard innført regler for hvordan ved skal selges i Norge.

Dette går på hvilke størrelser . Vekta på pallen vil jo være avhengig av hvor mye du fyller i sekken. Da er jo meninga med storsekk borte, bare dandere så det ikke blir for mye luft slik at sekken knekker sammen når du tar vekk stativet. Er det slik at favn ved er av ulik mengde, etter hvor man befinner seg i landet?

Hva er riktig pris på ved? Nyoppstartet vedbedrift innlegg 23. Flere resultater fra gardsdrift. Nedenfor har vi satt opp de forskjellige brennverdiene det er i hvert enkelt treslag , og hvor stor prosentvis forskjell det er i forhold til bjørk. Det er vanskelig uten videre å sammenligne en favn med en liter sekk.

Fredag ble en historisk dag for alle som driver med ve og ikke minst for de som kjøper ved. Nå er det blitt lett å regne ut hvor mye det koster å fyre med ved og like lett å sammenligne med strømprisen. Favn , volumenhet for ved til brensel. Nå er: favn = m (meter) høy, m bred og vedlengden mRominnholdet av en favn er m hvorav m(cirka ) er fast vedmasse.

I en storfavn er vedlengden . Også valg av vedovn har betydning for hva du får ut av hver krone. Begrepet favn brukes fortsatt, selv om de færreste av oss er fortrolige med det. Som lengdemål var en favn lengden mellom to utstrakte armer, det vil si.

Hvis centimeter lang ved ikke er stablet tilsvarer favn kubikkmeter. Si at jeg er denne byboeren, som ønsker å kunne kjøre et sted hvor jeg kan hogge ca en favn ved i året, helst uten å måtte ta hensyn til og betale en.