Hvorfor er det viktig å bevare regnskogen

Derfor er det viktig å bevare regnskogen. Fortsetter vi å ødelegge regnskogen får vi drastiske endringer av klimaet. Menneskene som bor der mister sitt hjem, og ødeleggelsene kan skape en ny flyktningkrise.

Karina Kaupang Jørgensen Journalist. Likevel blir den ødelagt i et vanvittig tempo.

Konsekvensene er katastrofale. De årlige utslippene fra avskoging tilsvarer de årlige utslippene fra alle verdens biler. Verdens skoger er et gigantisk karbonlager.

Hvorfor er regnskogen så viktig ? Ved å bevare den hindrer vi at COblir frigjort og bidrar til klimaendringer. Nedhugget og nedbrent skog står for nesten en femtedel av de årlige globale klimagassutslippene. Fem grunner til at det er viktig å bevare verdens gjenværende regnskoger. FN-sambandet har laget en animasjonsfilm om hvorfor det er viktig å bevare naturmangfoldet .

Regnskoger er viktige for det globale økosystemet. Tilgang til ren energi er viktig hvis vi skal skape bærekraftig utvikling. Bevaring av regnskog er et effektivt klimatiltak, og sørger samtidig for at mennesker og arter som er avhengige av skogen ikke mister sitt livsgrunnlag.

TV-aksjon skal bidra til å bevare noen av verdens største regnskogsområder i Peru, Brasil, DR Kongo og på øya Ny-Guinea. Gjennom årets TV-aksjon skal vi bevare regnskogen for vår felles framtid og for de menneskene som har regnskogen som sitt hjem. I områder med rikt biologisk mangfold finnes rundt prosent av verdens språk, hovedsakelig i regnskoger , hvor de fleste urfolk lever. Landområdene urfolkene bor på er også ofte svært viktig for dem. Der vi utenforstående kanskje bare ser skog, ser urfolkene et sted de er sterkt knyttet til, hvor hele samfunns kollektive . Norge skal bidra til å bevare verdens nest største regnskog gjennom det nye regnskoginitiativet Central African Forest Initiative.

Norge samarbeider med en rekke utviklingsland om å stanse ødeleggelsen av verdens regnskoger. Dette er et viktig klimatiltak. Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde, deltok mandag 26.

Europakommisjonens konferanse om avskoging og forringelse av skog. Lunde ser positivt på at EU med dette tar et initiativ på området. Her er samme krefter i sving som den gangen skog i Europa og Nord-Amerika ble ryddet for å gi plass til åkrer, enger og byer.

En gang for lenge, lenge siden så Norge ganske annerledes ut. Det som nå kalles kulturlandskap og mange av nostalgiske grunner vil bevare , .

Tekstene forteller blant annet om det biologiske mangfoldet i regnskogen , om hvordan folk som lever i regnskogen er med på å bevare. NORGES TROVERDIGHET STÅR PÅ SPILL: Hogst av tropisk tømmer er en viktig årsak til at verdens regnskoger ødelegges. Norge kan ikke bidra til dette, skriver artikkelforfatterne. Regjeringen vurderer å bruke regnskogspenger til . Forskning viser at skogen i seg selv kan være årsak til regn – altså kan det være slikt at regnskogen skaper regn, og ikke bare omvendt.

Et viktig delmål for den norske innsatsen mot avskoging er å bevare naturmangfoldet i skogen. Samtidig skyldes prosent av de menneskeskapte klimagassene ødeleggelse av regnskogen. Trusler mot det biologiske . Alle som har hørt om klimaendringene vet at vi må bevare regnskogen. Selv om det snakkes mest om regnskogen , er den boreale skogen like viktig.

Den gode nyheten for verdens nordligste regnskog er at arter som lungenever har klart å opprettholde høy genetisk variasjon og at skogbruket ikke ser ut til å ha hatt en negativ innvirkning på denne arten, så langt. Hilmo og hennes kolleger mener at det er viktig å bevare de restene vi har av regnskog fordi de er viktige .