Industrielt jordbruk

Metodene for industrielt jordbruk er tekniskvitenskapelige, økonomiske og politiske. De omfatter innovasjoner i jordbruksmaskiner og jordbruksteknikker, genetisk teknologi, teknikker for å . Den industrielle husdyrproduksjonen vokste frem i etterkrigstida, da kunnskapen om dyrevelferd var liten og det var høye intensiveringskrav til produksjonen. Produksjonssystemene utviklet den gang har i ettertid vist seg å gå grunnleggende på akkord med dyras behov. Den økonomiske verdien til det .

En hovedgrunn til industrilandbruket er høyt inntak av kjøtt, egg og melk. Industrielt landbruk gir dårlig dyrevelferd. Dette har alvorlige konsekvenser for dyrevelferden.

Også i Norge er produksjon av gris industrilandbruk. Men for Frp og Høyre er det likevel . Det er ikke industrielt jordbruk som er løsningen på sultproblemet. Det er nok mat i verden i dag til at alle kunne spise seg mette, men folk som sulter har ikke tilgang til eller råd til å kjøpe mat. Konklusjonen der støtter Spires .

Det industrielle landbruket slik vi kjenner det er ikke bærekraftig. Det undergraver sitt eget – og dermed også vårt – eksistensgrunnlag på flere måter. Disse kommer fra drøvtyggere, rismarker, dårlig jordforvaltning, bruk og produksjon av . Men først etter at oljen kom for omtrent 1år siden har vi drevet industrielt jordbruk og industriell virksomhet er ikke mer enn omtrent 2år gammel. Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk.

Og selv om man alltid skal innta en viss varsom distanse i det man gjengir sitater fra artistverdenen, representerer disse ordene fra sir Paul en subtil sannhet som kanskje overgår det opprinnelige budskapet. For vi skal ikke her presentere en forsvarstale for . Tyskland vil ta farvel med det industriali— serte jordbruket. I en oppsiktsvekkende erklæring bebuder regjeringen en radikal omlegging med kraftig støtte til økologisk drift og nye regler for blant annet dyrehold. Bærekraftighet må derfor være et nøkkelord når det gjelder utvikling av jordbruk og rurale områder.

Dersom storskala industrielt landbruk skal bygges ut for å fø økningen i verdens befolkning, vil det forårsake enorme miljøproblemer. For Småbrukeren, som har tenkt å bruke ganske mye ressurser på å kritisere denne typen landbruk og snakke om alternativer, er det åpenbart at vi trenger en avklaring. Norges nye landbruksminister drev gård med sauer, tre melkekyr og fem høns.

Men han skal fortsette å kjempe for storgårdene. Kronikker- og debattinnlegg . Grunnlegger og leder av Umoe Gruppen.

The future does not belong to the largest or the strongest but to those who can adapt quickest” . Begge de strengt religiøse gruppene kommer opprinnelig fra de europeiske alpene, begge driver jordbruk, har mange barn og forbud mot kjæledyr. Men mens amishene driver jorda på gamlemåten, ved hjelp av hester, driver hutterittene industrielt jordbruk med maskiner. Forekomsten av astma blant amishbarn er fem . En temming av andre arter.

Ressursutnyttelse til sjøs så vel som i fjellene. Fortetting av bosetninger ved sjøen. Jeg trenger ikke forklare Senatet hvem dette minner om.

Bildene av de lave, brede byene er da også som et fotoalbum fra vår egen forhistorie. Jeg gir anerkjennende blikk til .