Ivar søppel forus

Vintertid oktober – mars: mandag, onsdag og fredag 07. Besøksadressen er Forusbeen 200. Du kommer lettest til stasjonen ved å ta motorveien til avkjørselen ved IKEA. Les om hva som skjer hos IVAR. Ledig stilling som driftstekniker.

Vil du være med å sikre godt drikkevann i regionen?

Her finner du oversikt over åpningstidene på gjenvinningsstasjonene i . Sele og Forus gjenvinningsstasjon. Avfall fra private husholdninger og mindre foretak kan leveres på Sele gjenvinningsstasjon. Nå skal restavfallet leveres i gjennomsiktige avfallssekker. Kommunene samler inn avfallet fra husholdningene.

Priser på gjenvinningsstasjonene. Private husholdninger: Opp til en kubikkmeter koster 1kroner. Større lass øker med 1kroner for hver påbegynte kubikkmeter.

Der kan private husholdninger levere sortert avfall som ikke passer å levere i kommunens innsamlingstilbud. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer. Sandnes, Sola og Stavanger kommune. I et notat fra Stavanger kommune problematiseres en rekke forhold sett opp mot . Det nye sorteringsanlegget for avfall på Forus blir et av verdens mest avanserte, og er grundig utredet.

Ved gjenvinningsstasjonen på Forus kan du kaste fra deg altslags søppel. De gamle tingene som er i god nok stan som du likevel vil kvitte deg me har du hatt anledning til å sette i Byttebua-teltet mot en hundrings. Behandlingen av avfall tar nå et stort skritt videre med sortering og for- edling av deler av avfallet som tidligere har gått til forbrenning, ved etableringen av Forus avfalls-. Lyse har bygget ut et fjernvarmenett som kan bruke ulike energikilder som spillvarme fra søppel , bioenergi, gass, varmepumper eller elektrisitet.

Det gir en stabil, fleksibel og forutsigbar varmeforsyning. Dette er kg per innbygger. Farlig avfall Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Det blir ikke enklere søppelsortering hjemme med det planlagte søppelanlegget. Tvert imot: Det blir like mange eller flere søppeldunker hjemme.

I tillegg skal store søppelbiler kjøre alt bosset enorme avstander til Forus : fra Lyngdal i sør, hele Jær-regionen, fra Ryfylke, for å sortere det illeluktende søppelet på Forus , midt i . Restavfall i svart avfallsbeholder. Bioavfall, som er mat- og hageavfall i brun avfallsbeholder.

Byttebuå er det første du møter på når du kommer til Gjenvinningsstasjonen på Forus. Gjennomsiktige plastsekker: 3- kan kjøpes på Gjenvinningsstasjonen på Forus eller her. IVAR Gjenvinningsstasjon Forus.