Kalksaltpeter

Nitrogenet foreligger hovedsaklig som nitrat, en nitrogenform som tas direkte opp av plantene. Benyttes til delgjødsling sammen med Fullgjødsel, OPTI-NK eller . Ordet Liva er gamalnorsk for å leve. De inneholder hurtigvirkende nitratnitrogen . Flytende Kalsalpeter til yrkeshagebruk.

Ferdig oppløst, egenvekt: kg pr. Kalsiumnitrat eller kalksalpeter , Ca(NO3) er den mest vanlige typen kunstgjødsel. Det kombineres gjerne med andre typer gjødsel, for eksempel salter av fosfat. Mursalpeter er kalsiumnitrat som dannes spontant i . Kun Hent i butikk – sjekk lagerstatus i butikk.

YaraLiva Calcinit Er et fullt vannløselige nitrogen og kalsium gjødsel. Det er et fint granulat eller prillet materiale som løser seg raskt opp i vann uten rester. Borkalksalpeter inneholder bor.

Gartnervare er helt vannløselig, til bruk ved gjødselvanning. KALKSALPETER er et gjødsel der nitrogenet er hovedsakelig som nitrat, en nitrogenform som tas direkte opp av plantene. Gjødselet har høyt innhold av vannløselig kalsium. Kalksalpeter er gul-lys grå (teknisk vare hvit), . Gjødsel til plen tidlig på våren og til plen og grønnsakshage midt på sommeren.

Hurtigvirkende nitrogengjødsel som gir ekstra tilvekst og kraftigere grønnfarge. Utvidet produktinformasjon. Granulert og hurtigvirkende nitrogengjødsel for tilleggsgjødsling av frukttrær, bærbusker, grønnsaker og prydvekster.

Brukes som sommergjødsel i juni og juli. Gjødsle gressplenen med ren kalksalpeter. Dette er siste gjødsling som skal foretas! Tilfør gjerne toppdressing i form av plantejord. Vann skikkelig hvis gresset er tørt.

Er målet å bli kvitt mosen, er det bare å gjødsle, supplerer Fred Nilsen ved Sjøstrand gartneri. Han utdyper ved å si at plener med mye skygge bør gjødsles med kalksalpeter i stedet for fullgjødsel. I tillegg vil plener med et dårlig jordsmonn, hvor kanskje næringsstoffene er vasket ut av regnet, ha et forsterket . Hans, 5-kg Fullgjødsel pr 1kvm.

Svak vekst og lys grønn farge på plenen kan tyde på nitrogenmangel. Rosene gjødsles -ganger, men ikke senere enn begynnelsen av juli for å sikre god utmodning og. Salpeter er et fellesnavn for nitratgjødslene. Gir økt vekst og grønt friskt bladverk. For den proffe grønnsaksdyrkeren finnes det kalksalpeter med bor (Nitrabor) som er gunstig for kålvekster og andre vekster som er borkrevende.

Da med en grunngjødsel som f. Annet kan selfølgelig brukes, men sjekk næringsinnholdet for NPK. Fortsett en gang i måneden ut vekstsesongen. Bytt gjerne ut grunngjødsel med kalksalpeter på sommeren. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot. Kjemikaliets bruksområde.

Relevant identifiserte bruksområder: Privat bruk av gjødsel. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet.