Kalkulert dekningsbidrag

Hva menes med kalkulert dekningsbidrag ? Oppgi svaret i hele kroner (kun tallet) og bruk punktum som tusenskiller. Oppgave 2: Beregn realiserte (virkelige) direkte materialkostnader for januar 20×1. Når man trekker variable kostnader fra salgsprisen, får man dekningsbidraget. Beregn kalkulert dekningsbidrag for januar 20×1.

Dette skal dekke de faste kostnadene. Til nå har vi tatt for oss analyser av kostnader. Vi skal nå ta for oss analyser som også omfatter inntekter i sin enkleste form, nemlig fast pris pr. To sentrale begreper i enhver dekningspunkt analyse. Kalkulert tilvirkningsmerkost solgte varer.

Mens de direkte kostnadene kjennetegnes . Standard indirekte variable salgskostnader. Strikkeloftet AS selger hjemmestrikkede raggsokker. De kjøper inn garn, og betaler hjemmestrikkere på akkord per par.

Variable tilvirkningskostnader (VTVK). Avvik indirekte variable kostnader. Virkelig dekningsbidrag. Faste indirekte tilvirkningskostnader. Dekningsdifferanser indirekte variable kostnader.

Beholdningsendring ferdigvarer. Indirekte VK i Salg og adm. Vedlegg 1-1ever eksemplarer) og svare på følgende: Hva er: – kalkulert dekningsbidrag ? Periodens virkelige salgsinntekter fratrukket periodens salgsmerkost. Fremkommer etter kalkulert tilvirkningskost i perioden . Sum avvik indirekte variable kostnader (dekningsdifferanser):, kr. Produksj onsresultatet (virkelig resultat).

Totale variable kostnader solgte varer, kr. Beregn på enklest mulig måte samlet budsjettert resultat for november! Foreta en avviksanalyse for ràrnaterialkostnad og for de indirekte variable kostnadene i tilvirkningsavdeling l og kommenter . I handelsbedrifter kalles dette ofte avanse eller bruttofortjeneste.