Kalving

Isen som brytes løs og flyter i vannet kalles isfjell. Når isbreer kalver oppstår det gjerne et høyt brak eller drønn før isblokker brytes løs og styrter ut i vannet. Når isen treffer vannet, kan det dannes farlige . Kalving kan vise til: at en kalv blir født, det gjelder drøvtyggere og hvaler.

Dette er en pekerside, og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit , kan du kanskje gå tilbake og rette den så den peker direkte til riktig artikkel.

Vurderingsevne og ferdigheter ved kalvingsvansker vil naturligvis variere mye fra person til person, avhengig av erfaring. Likevel kan alle lære å gjenkjenne typiske tegn på problemer ved kalving , og . Lurte på når dere bryter inn å hjelper til ved kalving. Er selv ganske uerfaren, å det er mange forskjellige meninger å råd ute å går. Noen hjelper til med en gang dem ser ett bein, andre mener man burde vente.

Interesant å høre hva dere på forumet mener? Flere resultater fra gardsdrift. Mainossuunnittelu, tulostuspalvelu – Kalving Oy Kirkkonummi.

Av Anitra Det er to hovedårsaker til at det er anbefalt å gi kraftfôr til kyr i god tid (2- uker) før de kalver. Da responderer kyrne både med å melke bedre frå starten, og de tåler bedre videre kraftfôropptrapping etter kalving når dette blir gjort. Godt kalveoppdrett starter før fødsel.

Det første levedøgnet er den mest kritiske perioden i kalvens liv. Gode rutiner rett etter kalving er derfor svært viktig for å sikre kalven en god start på livet og god mjølkeproduksjon som mjølkeku. Omtrent av helseproblemene hos kyr oppstår de første dagene etter kalving. Mange av dere som følger Livet på landet, husker kanskje historien om Mowgli , den foreldreløse kalven som sønnen vår Jonas fulgte opp for et par år siden. I år hendte noe liknende på gården, men denne gangen var det ei lita kvige som ble født.

Missy ble født i midten av mai. Har du noen gang sett en kalv komme til verden? Her kan du få se 7Matias komme til verden i et. Video originally published on dagbladet.

SPEKTAKULÆRT: Etter flere ukers venting. Kjelost, spannost, kalvedans eller råmelkspudding. Kjært barn har mange navn. Trondheim solgte jeg råmelkspudding for første gang.

Det ble en udelt suksess og mange kom til salgsstanden vår med nostalgi i blikket. Den eldre generasjon av kundene hadde gjerne klare .

For å oppnå et best mulig økonomisk resultat i melke- produksjonen, ønsker de fleste at kua skal kalve en gang i året. Dette betyr at kua må være drektig senest dager etter kalving. Problemer med å oppdage brunst til riktig tidspunkt gjør at det i mange besetninger går lang tid for å få kalv i kua. I går var vi og hentet heim to kviger fra beitet der kvigene går. Grunnen til det var at de skulle kalve om få uker.

Det skulle vise seg at det var i grevens tid at vi hentet dem. Og det skulle vise seg at det ble ei tung kalving , . Da gjelder det å få kalv i kvigene raskt, å ha kort intervall mellom hver kalving , samt å ha gode mordyr som melker godt og byr på lite fødselsvansker. Kalvingsintervallet i Mortens besetning var på akkurat måneder, mens innkalvingsalderen lå på 2måneder. For å få til dette, er man avhengig av å fôre . Det er to kritiske periodar i livet til ei ku, når ho vert fødd og når ho sjølv skal kalva. Den danske kalverådgjevaren, Rikke Engelbrecht, var tydeleg i si melding.

Kalvingsklare kviger har ingenting i lag med kyrne å gjera, før etter at dei har kalva. Landbruksdirektoratet oppfordrer folk som ferdes i områder med reinsdyr om å ta hensyn. Nå isblokker løsner fra en isbre i vann kalles det kalving , og det kan gi store plask når de faller ned i sjøen.

Hvis vannet er dypt kan også kalving skje under vann, noe som medfører at isfjellet kommer til overflaten med stor kraft. Atle Nesje, bre- og klimaforsker.