Karbontiden

Realfag › Geologi › Geologisk tidsregning Bufret Lignende 14. Ved slutten av karbontiden skrumpet havet mellom de to store landområdene inn, og kontinentene støtte sammen og reiste den herzynske fjellkjede mellom seg. Foran fjellkjeden ble mange steder utviklet et sumpet deltaland med urskoger av kjempetrær beslektet med nålevende kråkefot og sneller. Karbontiden , se karbon.

Vår tids planter og trær er ganske forskjellige fra de som dominerte store landarealer i både Europa og Nord-Amerika i karbontiden.

Så selv om vi ikke drar kjensel på alle artene, vil vi nok likevel finne den samme stemningen fra den gangen i de enorme og nærmest endeløse regnskogene i Brasil og . Gondwana var et superkontinent bestående . Fossilene ble dermed et viktig redskap for å forklare og godta platetektonikken! Kontinentenes plassering i karbontiden. Norge er markert med en rød prikk . Perioden hvor kjempeinsekter råder i sumpjungelen, og de aller første reptilene ser dagens lys. Gjordt mens skule framføring.

I början av karbon höjs syrehalten i luften till aldrig tidigare uppnådda nivåer.

Samtidigt sjunker koldioxidhalten och den globala temperaturen och perioden runt slutet av karbon – början av perm är en tid då . Forskerne deler jordens historie inn i slike tidsaldere fordi de er merket ved spesielle sammensetninger av dyr og planter. I overgangene mellom tidene har det følgelig funnet sted større eller mindre forandringer. Så det fortsatte under karbontiden. I Late devon ti så de kom opp planter som ble spredd av frø.

Fortsatt ikke plante blomster, men frøene hadde et beskyttende lag og ernæring i seg selv, slik at den nye lille planten kan vokse. Egg og pollen sac var noe nytt for dem nye planter. Så fortsatte det under karbontiden. I slutet av devon tiden så kom de upp växter som förökade sig med frön. I karbontiden vokste store regnskoger fram og klimaet var varmt og fuktig.

Pollensäckarna var fyllda . I midten av karbonperioden oppstod også den fjerde istid. Forskjellige dyr oppstod også i denne perioden, blant annet fisk som liknet hai, kjøttfinnefisker, en rekke . Fossiler viser at kjempestore øyenstikkere og enorme kakerlakker var svært vanlige i karbontiden , en geologisk periode som ligger ca. I denne perioden førte utbredelsen av vidstrakte sumpskoger i lavlandet til en økning i oksygeninnholdet i atmosfæren på rundt prosent, . CO2-nivået under karbontiden har blitt vesentlig nedjustert det siste ti året grunnet flere observasjoner.

CO2-nivået mot slutten av karbontiden var sannsynligvis under 350ppm – kanskje ikke så rart at vi ser at det var istid under denne perioden. Sumpskoger Varmt og fuktig. Kjent for mest oksygen, atmosfæren.

Store dyr( insekter,tusenbein) Plantens tidsalder.