Ketose ku

Kua kan få ketose hvis tilførselen av blodglukose er for liten i forhold til behovet. Det kan skje når kua er på toppen av melkeproduksjonen. Da bryter kua ned fettvev for å få energi, og kan utvikle klinisk (synlig) ketose.

Sau kan få ein sjukdom kalla drektigheitsforgifting som har same årsak og symtomar som ketose hjå ku og geit. Men hjå sau kan denne sjukdomen vise seg allereie i drektigheitstida – som forklarar namnet. Søya kan få for lite lettomsettelege karbohydratar allereie mot slutten av drektigheitstida, særleg dersom ho ber på . Røros Dyreklinikk rørosdyreklinikk.

Ketose , stoffskiftesykdom hos melkekyr. Den opptrer med høyeste frekvens 4–uker etter kalvingen. Den ytrer seg ved at dyrene begynner å vrake fôret, spesielt kraftfôret, samtidig som melkeytelsen går ned. Vom- og tarmfunksjonene nedsettes og avføringen blir slimet og fast.

Det har i Norge skjedd en . Nedenfor er det satt opp eksempler på vanlige sykdommer hos storfe og symptomene på disse. La dem være utgangspunktet for din egen symtomhåndbok til bruk i godt helsearbeid i fjøset! Inntreffer vanligvis 3-uker etter kalving . Det er mange årsaker til denne framgangen. Dette er en reduksjon på.

Denne store framgangen blir ut i felten nå oppfattet som om at ketose ikke lenger er noe problem i norsk melkeproduksjon. Men det finnes et system som varsler deg innen sykdommen begynner å påvirke produksjonen. Det forteller deg når kuas fôrinntak må økes. NRF- kua har god evne til å mjølke av holdet og må derfor ha et visst fettdepot tilgjengelig for forbrenning etter kalving. Negativ energibalanse etter kalving kan lett føre til ketose.

De fleste kyr vil få ketose ved et underskudd på FEm eller mer over litt tid. Blodsukkernivået (glukose) vil synke og . Fôringa første tiden etter kalving er viktig for rask gjenopptagelse av eggstokk- aktiviteten. Tilstrekkelig energi er nødvendig for å unngå ketose og brunstproblemer. Har du ikke oppdaget brunst innen dager etter kalving, bør kua undersøkes av veterinær.

Hvis intervallet fra inseminasjon til omløp er. Hyppigheten av ketose øker med alderen fram til fjerde og femte laktasjon. Kyr som kalver i perioden desember – april, er mest utsatt for ketose. Minst ketose har kyr som kalver om sommeren.

Kyr i moderat hold ved kalving. Så langt som mulig, bør det taes hensyn til disse faktorene ved berekning av hvor mye kraftfôr hver ku skal ha. Ei ku som gir kg EKM skal etter normene ta 1FEm i dagsfôret.

Vi er redd for at metoden kan øke faren for underfôring først i laktasjonen og dermed større fare for ketose. Aktuelle forebyggende tiltak. Ikke melkefeber, da heller ketose.

Fokus på holdet ved kalving er derfor svært viktig, og vi anbefaler at det bør ligge på 5-75. En annen negativ bieffekt av for store kraftfôrmengder før . En ku blir utsatt for en stor påkjenning ved kalving, samtidig som at det settes i gang mange prosesser. Melkemengden øker raskt og medfører.

Subklinisk ketose er vanskelig å oppdage, men kan måles i blod . Preliminary simulations showed that this simplification did not change the fits. Table shows rate constants obtained from the best fits. Mens vi satt og leste oss opp på melkefeber, viste det seg at melkefeber-artikkelen vår også var misvisende.

Mens alle ku -sidene handlet om å forebygge med sol, . Helseproblemer: Kyrnes høye melkeproduksjon gir produksjonssykdommer. De vanligste er jurbetennelse, ketose og melkefeber. Melkefeber innebærer at kuas høye melkeproduksjon fører til at hun får for lave kalsiumnivåer i blodet.

Da blir kua sløv, og klarer gjerne ikke reise seg opp ved egen hjelp.