Kjøttfe

Typisk for kjøttferasene er rask tilvekst, god muskelsetting og god kjøttkvalitet. De viktigste rasene er herefor charolais, aberdeen angus, limousin og . Lurer du på om du skal lage biff av okse, ku og kjøttfe ? Vi hos Jacobs forklarer deg forskjellen. Livdyr av kjøttfe for salg.

Oversikt over kjøttfe for salg i Vest.

Før du velger rase for bruksdyrkryssing med kjøttfe , er det viktig å se på gårdens driftopplegg og ressurser. Deretter kan du bestemme deg for hvilken rase som passer best til din produksjon. Foring av kjøttfe er veldig lett, og forferdelig vanskelig! Lett med tanke på at forer en et dyr med mer mat enn hva det trenger i vedlikeholdsfor øker det vekta si, forer en mindre enn hva det trenger i vedlikeholdsfor vil det tape vekt. Vanskelig med tanke på at noen dyr trenger mer mat enn andre for å holde vekta stabil, unge.

Ammekua har en syklus på dager, men noen har kortere syklus og noen lengre. Det er derfor viktig å notere alle brunsttegn i brunstkalenderen sånn at man kan lære hver enkelt ku sin syklus å kjenne. Da er det lettere å få inseminert til rett tid.

I TYR sin oksekatalog kan du finne seminokser med ulike egenskaper. Dette gjør det lett å velge riktig okse til riktig ku og man få ønsket avlsframgang i egen besetning. Vi kan utifra seminstatistikken se at stadig flere benytter seg av semin, noe som er avgjørende for norsk avlsarbeid på kjøttfe.

Etter kalving må man begynne å følge med på om dyra kommer i brunst. Her er det viktig å notere ned alle brunsttegn som vises etter kalving for å være forberedt til man skal starte med bedekkingen. Du kan lese mer om brunst og brunstkontroll på kjøttfe her.

Fenotypteststasjonen på Staur er Norges eneste testingstasjon for kjøttfe. Ligger i Stange kommune. Starter testen første torsdag etter 2dagers alder.

Grovfôrutnytting hos kjøttfe – er det forskjell ? Av Håvard Steinshamn, Bioforsk Økologisk. Dei totale fôrkostnadane utgjer om lag og grovfôrkostnadane av dei variable kostnadane i sjølvrekrutterande storkjøttproduksjon (Nortura). Det kan derfor være mye å hente økonomisk dersom det er mulig å betre . Påvirkning av fettkvaliteten hos kjøttfe.

Nyere forskning har vist at det er mulig å påvirke fettet i drøvtyggerkroppen på måter som er viktige for smak og for mulige helsemessige effekter av å ete kjøttet. Her er to artikler innafor prosjektet Rød Angus – Marmorert . Noe av grunnen jeg lente mot kjøttfe var muligheten for å ha færre dyr, men fortsatt en liten økonomi i drifta.

Vi har siden innsett at det å jøpe inn høylandsfe er langt dyrere en oppstart med sau. Og det vil ta lenger tid å bygge opp en flokk. Når det gjelder sau har vi sett litt rundt, og sirklet oss inn på Villsau . Kriterium for kjøttfetillegg.

Klassekrav: R- og bedre. Vanlig avtaleinnmelding ( uker). Fredag er storfedagen og kjøttfeutstilling! Dyra blir oppstalla ute i bingar ved Ridebanen frå torsdag. Fredagsmorgon er prega av hektisk aktivitet då alle dyra blir børsta og klargjorde etter alle kunstens reglar.

Kjøttfeutstillinga held til på Ridebanen. Under vises av totalt sider som befinner seg i denne kategorien. Avtale tillegg, Tillegg pr. Ung okse, kastrat og okse over 2kg, Kr.

Innmelding uker før ønsket slakteuke. Dyr som står på avtale, men som . Fjøset, med plass til 3dyr, blir Norges største kjøttfe -fjøs. To start page for Nasjonal digital læringsarena.

Creative Commons license icon. Om denne læringsressursen.