Klonet sau

Verdens mest berømte sau er død. Sauen ble avlivet bare seks og et halvt år gammel, fordi den led av en alvorlig lungesykdom. For år siden i dag så verdens første klonede pattedyr dagens lys.

I egget ble arvematerialet i denne cellen ”vasket” ren, og den ble dermed omprogrammert til å ikke bare være en melkekjertelcelle, men en mal på en helt ny sau. Det hadde lenge vært kjent at det er mulig å klone dyr ved f.

Ved denne teknikken dyrkes embryo i kultur i laboratoriet. Når embryoene når en viss størrelse (f.eks. 8-celler), kan de spaltes til enkeltceller. Hver av disse cellene kan så settes tilbake i en sau og gi opphav til et nytt individ. Dette var første gang man lyktes med å klone et pattedyr fra en kroppscelle.

Det er en formering som gir arvemessig like individer som utgjør et klon. Kloning betyr å skape en identisk kopi av noe. I biologi og genteknologi viser kloning til prosessen som lager kopier av DNA-fragmenter (molekylær kloning ), celler (cellekloning) eller organismer. Når organismer reproduser seg aseksuelt kalles dette .

Fotomanipulasjon: Jon Solberg. Hun ble skapt ved at forskere hentet ut arvestoffet til en celle fra en voksen søye (hunn- sau ). Dette arvestoffet ble satt inn i et egg fra en sau , – et egg som var blitt tømt for sitt eget arvestoff. Det nye egget ble satt inn i livmoren til en annen søye, og etter hvert ble lammet Dolly født. Plansje som viser metoden ved kjerneoverføring. Senere har også andre dyr blitt klonet ved . Forskere satte inn celler fra en seks år gammel sau i egget til annen sau, og klarte å programmere den til å ikke bare kopiere sin egen funksjon, som melkekjertelcelle, men å bli en mal for en helt ny sau.

Befruktningen skjedde etter naturmetoden. Vanlig levealder for en sau som Dolly er til år. Dolly var unik, selv om hun var en kopi: Hun var nemlig en klone.

Den voksne cellen som hun ble klonet fra, var seks år gammel. Men forskerne ved Roslin Institute sa at det var flere sauer i Dollys flokk som hadde samme . Kinesiske forskere har klonet en sau som er genmanipulert slik at den inneholder sunt, umettet fett, som finnes naturlig i nøtter, fisk og bladgrønnsaker. De hadde tatt en celle fra en voksen hunnsau og bearbeidet den på en spesiell måte i laboratoriet.

Noen forskere ved Roslininstituttet i Edinburgh i Skottland hadde klonet en sau. Etter den kompliserte bearbeidingen plasserte de cellen inn i livmoren på en annen sau , og cellen begynte å dele seg og vokse opp til et vanlig .

Kjøttet til den kinesiske sauen Peng, Peng, skal være ekstra sunt for mennesker å spise. Arvematerialet fra en celle i melkekjertelen fra en sau ble, etter å ha vært gjenstand for en bestemt kjemisk behandling, overført til en ubefruktet . Italienske forskere har klonet den utrydningstruede europeiske villsauarten muflon. Dolly skapte overskrifter verden over — med både positive omtaler og advarende og bekymrede pekefingre. Dollys eggcelle inneholdt kjernematerialet fra juret til en annen sau enn den egget kom fra.

Stort skritt mot terapeutisk kloning.