Kornpriser 2015

Her finner du oppdaterte kornpriser fra Felleskjøpet Agri. Kapitelstaksten for 1kg byg var 11kr. Det er uændret i forhold . Målprisen er bindande for målprisanlegga rundt Oslofjorden, men andre mottaksanlegg vil normalt ligge på same nivå eller noe under for å kompensere for fraktkostnader til kysten.

Byggen var sidste år fem kroner dyrere end hveden.

I Norge begynner Orkla å merke prisstigning. Internasjonale prisar på dei fleste korn- og proteinråvarer gjekk ned i juli. Både det amerikanske landbruksdepartementet, USDA, og det internasjonale kornrådet, IGC, . Kornproduksjonen forventes å havne rundt prosent . Vare som har et høyere vanninnhold enn basis ved levering , blir trukket i oppgjøret for tørkekostnader. Korn lagret med for høyt vanninnhold kan nedsette den hygieniske kvaliteten.

Over tid blir også gjennomsnittleg kornpris tatt ut med mindre enn øre i avvik frå målpris for sesongen. Dette gir kornprodusenten god innsikt i kva prisen vil bli, samanlikna med system som er meir påverka av kortsiktige .

Tørketrek- ket økes etter 1. Lägre vetepris, högre kornpris. Höstens skörd kännetecknades av en hög avkastning, ansträngd logistik och låga priser. Marknadens aktörer konstaterar att året har varit präglat av stora prissvängningar på marknaden, vilket har gjort den svårbedömd.

NHO og kornbøndene i strid om prisen på kraftfôr. Innspela i jordbruksoppgjeret spriker stort. Medan NHO vil ha lågare pris på kraftfôr krev kornbønder auka korn- og kraftfôrpris.

Kornprisen ble deretter nyttet til å få til en omlegging fra husdyrhold til. Erik Wetlesen (29) er bekymret for en svingende kornpris og tyngre inngang til næringen for unge. Regjeringen svikter de unge, konstaterer Bygdeungdomslaget. Soyabønner og soyamjøl har hatt den største prisøkningen, sammen med andre proteinråvarer som solsikke og raps, opplyser Landbruksdirektoratet i en pressemelding. I Tyskland er priserne på foderbyg og foderhvede dog steget lidt siden høst og på det globale marked bliver der også handlet en del korn.

Typisk lagerskade er mugg som følge av varmgang. Se på tabell lagerfasthet). Lagerskadd korn aksepteres ikke som matkorn. Steinkjer Kornsilo pdf her. Maskinstationstakst afgrøde.