Kostra veileder

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Hovedveilederen gir informasjon om og retningslinjer for inndelingen i funksjoner og arter (ressursbruken i kommunene) i regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Fylkesmennene og Kommunal- og moderniseringsdepartementet svarer løpende på kontoplanspørsmål til veilederen.

Det vil si veiledning om innholdet i arter, funksjoner, balansekapitler og sektorer for kommuner og fylkeskommuner. Dere som er i befatning med kontering, attestering og anvisning av fakturaer bør bla lett igjennom denne og feste dere. Kostraveileder – klikk på lenken under: Link til regjeringens veileder for regnskapsrapportering KOSTRA.

Var dette svaret til hjelp? Help us improve this article with your feedback. Endringene blir innarbeidet i emnene i Sticos Oppslag Kommune i løpet av desember. Godtgjørelse til folkevalgte, inkl.

Utdypende informasjon om nøkkeltall . KOSTRA-mottaket har logiske kontroller som hindrer eller advarer. Advarsler bør følges opp. Prosjektet la særlig vekt på problemene med å sammenligne ulike selskaper i SSB-statistikken.

Skjema Eiendomsforvaltning – har.

For eksempel er det til dels store forskjeller i rappoterte tall fra selskaper som ellers har . Kommunenes vedtak om omdisponering av landbruksarealer etter plan- og bygningsloven og jordloven, samt saksbehandling etter jord- og konsesjonslov, skal rapporteres via KOSTRA. Dette skal blant annet gi . Utfyllende veiledninger og søkeor tilpasset kommunens kontoplan og tjenesteområder. Oppdragsgiver ønsker å få utarbeidet en veileder for kvalitetssikring av regnskapsdata ved rapportering av ”konserntall” til KOSTRA.

Formålet med veilederen er å bidra til bedre kvalitet på konserntallene som publiseres i . Veileder konsern- KOSTRA. Det er også klart for ansatte som jobber med . Hva sier veilederen om KOSTRA. Kostrafunksjon har siffer, mens kommunen bruker og kan derfor være mer detaljert. Lønn GJENNOMGÅS SENERE I HRM.

Artsserie omfatter kun lønnsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift. I artene 010- 0inngår alle utgifter som er både trekk- og opplysningspliktige. Artskontoplanen følger Kostra.

KOSTRA veileder som ligger på kommunens . Kostra-artene er på siffer, og Kostra deler også inn artene i hovedgrupper. Den interne artskontoplanen er på fire siffer. BESKRIVELSE AV ARTSSERIENE – HOVEDTREKK.

Bærum kommune, og er grunnlag for nøkkeltall. Denne viser hvilken funksjon i regnskapet de enkelte formål er lenket til. Rapport KOS-0per dato 17.

I tillegg er kontoplan i Kostra veileder (se note 7). Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet! Ny veileder for rapportering av transaksjoner mellom kommune , kommunalt foretak og IKS.

Du kan nå klikke på Internhjelp øverst i høyre hjørne på intranett og få svar på Ofte Stilte Spørsmål fra ansatte og brukerveiledninger til våre interne systemer. Bare søk på enkelt ord sokostra , reiseregning etc.