Kuer forurenser

Utrolig nok: Ku -promp bidrar til at husdyrhold utgjør en større miljøtrussel enn utslipp fra biler og fly. Hvis produksjonen dobles uten at forurensingen fra hver produksjonsenhet reduseres, vil også skadene på miljøet dobles. Om ingenting gjøres vil det føre til en katastrofe, står det i FN-rapporten.

Kua ligger dårlig an når utslippene av klimagasser skal reduseres. Det kommer også fra kuene og oksene. Hver gang kua slipper en rap fosser det ut metangass. Nå skal utslippene fra kukjeften inn i miljøregnskapet.

Så har vi lukket øynene for at landbruket faktisk står for prosent av klimautslippene her i landet. Og denne andelen kan øke, sier Sandøy til Aftenposten. Han mener vi må følge prinsippet om at den som forårsaker forurensning også skal være den som betaler. Det betyr at næringen må påføres avgifter for . Joda, det stod å lese for litt siden på tekst-tv. Den må av naturlige grunner gjøre fra seg, må vite.

Det endte likevel opp med at det var bonden som hadde skylda (takk og pris i så fall, stakkars kuer og lissom). Egentlig synd på bonden og da, . Jeg mener jeg har sett forskning på at gassen fra kua ikke er så farlig som først anntatt, men dette finner jeg såklart ikke igjen. Det er da avklart at fanatiske vegetarianere og andre tar feil når de forteller oss at vi ikke kan spise rødt kjøtt med god samvittighet. I motsetning til mye annet . Metangass fra prompende kyr førte til at en bondegård i Rasdorf i Tyskland eksploderte mandag. Det skriver nyhetsbyrået Reuters.

Ett av dyrene fikk brannskader, og fjøstaket skal ha ramlet delvis av. En statisk, elektrisk ladning forårsaket at gassen eksploderte i flammer, lyder politirapporten etter det . Kumagen er nokså spesiell. Den kan fordøye det meste, men til gjengjeld fiser kua ekstremt mye.

Så mye at det er forurensende ! For å redusere utslippene fra vedfyring er det viktig på bruke rentbrennende ovner, sier leder Lars Haltbrekken. Oslo kommune gir støtte til utskifting av gamle ovner mot nye som forurenser langt mindre. Slike ordninger bør finnes i andre byer som har helseskadelig luftforurensning, og vi oppfordrer folk til . Miljøet ville tjene stort om vi brukte mindre rødt kjøtt. Miljøavgift på oksekjøtt og nye produksjonsmetoder kunne løse mye av problemet.

Alle vet at kjøttproduksjon opptar en langt større del av jordens ressurser enn om alle hadde vært vegetarianere. En ny studie viser også at produksjon av storfekjøtt forurenser en hel del, skriver Newscientist. Metanutslippene fra jordbruk kommer nesten utelukkende fra husdyrhold.

Fordøyelsesgasser fra ku og sau er den største kilden til utslipp, mens gjødselhåndtering står for en mindre del av utslippene. Svaret vil fortsatt være at forurenser skal betale, og om et par uker får vi rapporten fra den regjeringsoppnevnte grønne skattekommisjonen. Kuer spiser, raper og urinerer rett og slett for mye.

Utslippsmengden fra to biler . Dette blir det store forurensende utslipp av – faktisk like mye som halvparten av privatbilparken vår i Norge. Og nordmenns enorme appetitt etter kjøtt gjør det hele verre. Se hele innslaget på TV Sumo. Men tro på ingen måte at den saftige biffen du nyter er . Tema: Forurensning , Tiss, bæsj og promp, DYR OG NATUR, Dyreverden. Ku ( Ingressbilde) Kupromp er et stinkende miljøproblem.

Forskere mener nå at krydder kan være løsningen. Det har lenge vært kjent at kuer slipper ut store mengder metangass når de promper. Med en liten helgtur til London bidrar du personlig til 4kg COi atmosfæren. Men det telles ikke med i Norges klimaregnskap. Nei, kua er ikke klimanøytral.

Et argument som rett som det er brukes for norske beitedyr, er at eng og beitemark binder store mengder karbon som ikke inkluderes i de offisielle klimaregnskapene. De som går lengst, som Allan Savory , hevder til og med at beitedyr er selve klimaløsningen. En annen undersøkelse viser at ei einaste ku raper 2liter metangass om dagen. Det er like mye som gjennomsnittsbilisten slipper ut i året.

Når det så finnes en milliard kyr i verden – og vi vet at metangass er ganger farligere enn CO– kan du vurdere å slutte og synge kua mi, jeg takker deg.